Infrastructuurwerken Wiekevorstseweg, Molenstraat, Morkhovenseweg, Voortkapelseweg en fietsostrade

Doel van de werken

 • Gescheiden rioolstelsel aanleggen
 • Fietsinfrastructuur optimaliseren
 • Openbaar domein heraanleggen om de leefbaarheid en verkeersveiligheid te verhogen

Geplande werken

 • Gescheiden rioolstelsel
 • Fietspaden en fietstunnel
 • Kruispunten en rijwegen veiliger inrichten
 • Bushaltes optimaliseren
 • Nutsleidingen en openbare verlichting aanpassen

Timing

 • Projectstuurgroep subsidie fietsfonds : november 2022
 • Subsidieaanvraag riolering bij VMM indienen : januari 2023
 • Omgevingsvergunningsaanvraag : voorjaar 2023
 • Co√∂rdinatievergadering nutsmaatschappijen : voorjaar 2023
 • Aanbestedingsprocedure : najaar 2023 Start werken : voorjaar 2024

Meer informatie

Tijdens een bewonersvergadering op 7 november lichtte het externe studiebureau de geplande werken toe.
U kunt de volledige presentatie nu ook raadplegen.