Identiteitsbewijs vreemdeling jonger dan 12 jaar

Het identiteitsbewijs voor vreemdelingen die jonger zijn dan 12 jaar vermeldt de identiteitsgegevens, het adres en het telefoonnummer van een contactpersoon die kan verwittigd worden in geval van nood. Het bewijs wordt afgeleverd op verzoek van de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over het kind.

Dit bewijs is noodzakelijk als het kind op reis gaat naar een land waar geen Belgisch paspoort verplicht is. Het bewijs is twee jaar geldig, of tot het kind 12 jaar wordt. De geldigheidsduur van het bewijs mag de verblijfsvergunning van de wettelijke vertegenwoordiger niet overschrijden.

Het identiteitsbewijs moet bij iedere adreswijziging worden vernieuwd.

Het identiteitsbewijs vervalt:

  • na verloop van de geldigheidsduur
  • bij verandering van verblijfplaats of adres
  • bij verandering van naam, voornaam of nationaliteit
  • vanaf 12 jaar

Procedure

  • Maak een afspraak met het stadsloket.
  • U komt met het kind naar de afspraak
  • Het document wordt onmiddellijk afgeleverd.

Wat brengt u mee?

  • Een recente pasfoto van het kind
  • De telefoonnummers van personen die in geval van nood kunnen verwittigd worden
  • Gescheiden ouders brengen een kopie van het vonnis van het hoederecht mee. 

Kostprijs

2 euro