Hummeltjeshof

Het Hummeltjeshof vangt kinderen op van nul tot drie jaar. Indien er voldoende plaatsen zijn, kunnen er tijdens de schoolvakanties ook kinderen tot vier jaar opgevangen worden.
 
Er is plaats voor veertien kinderen in de babygroep (-18 maanden) en achttien kinderen in de peutergroep (+18 maanden).
 
Openingsuren
 
Het Hummeltjeshof is open op weekdagen van 7 tot 18 uur.

Inschrijven
 
U kunt uw kind online inschrijven. Het Hummeltjeshof contacteert u wanneer er een plaats vrij is.
 
Bij uw inschrijving moet u ook een verklaring op eer voegen waarop u aangeeft of u al dan niet tot een van de voorrangsgroepen behoort. U kunt de verklaring onderaan downloaden.

Opvangprijs

Het Hummeltjeshof werkt volgens het inkomengerelateerde systeem (IKG-systeem). Dit betekent dat de opvangprijs afhangt van uw inkomen en de samenstelling van uw gezin.

Een maand voor de start van de opvang kunt u uw tarief berekenen via de website van Kind & Gezin. U moet zich hier veilig aanmelden met een digitale sleutel (eID en kaartlezer, Itsme®, federaal token). U ontvangt een attest via e-mail en bezorgt dit aan het Hummeltjeshof. Lukt het niet? De coördinator van het Hummeltjeshof en de Kind & Gezin-lijn (078-15 01 00) helpen u graag verder.

Bij de start van de opvang betaalt u een waarborg. Deze waarborg bedraagt 150 euro voor gezinnen met een voltijds opvangplan, 100 euro voor gezinnen met een deeltijds opvangplan en 50 euro voor gezinnen met een laag inkomen. De waarborg wordt volledig terugbetaald als u alle facturen hebt betaalt.

Brengen en ophalen

U kunt het kinderdagverblijf enkel binnen door het ingeven van een code. Deze code krijgt u mee bij de start van de opvang. Om veiligheidsredenen wordt deze code om de twee maanden gewijzigd.

Binnen de afgesproken dag- en uurregeling mag u uw kind op elk moment brengen of afhalen. Om de rust van de baby’s en peuters niet te verstoren, vragen we u echter om dit niet te doen tijdens het middagslaapje van 12 tot 13 uur. Kinderen die na 11.30 uur nog gebracht worden, moeten thuis gegeten hebben.

U haalt uw kind ten laatste om 17.45 uur op. Zo heeft de begeleidster nog even de tijd om samen met u de dag te overlopen.

Ophalen na sluitingstijd

Het Hummeltjeshof sluit om 18 uur. Is uw kind dan nog in de opvang, dan betaalt u 5 euro per begonnen kwartier. Vanaf het derde kwartier betaalt u 10 euro per kwartier. Bij herhaaldelijk laattijdig afhalen, vragen we u om een andere oplossing te zoeken. Indien u niet meewerkt, kan dit leiden tot het beëindigen van de opvang.

Wie kan uw kind ophalen?

Bij de inschrijving geeft u de namen op van de personen die uw kind kunnen ophalen in het kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf vertrouwt de kinderen alleen toe aan de personen die uitdrukkelijk worden vermeld in de overeenkomst. Treedt er een wijziging op in het ouderlijke gezag of het verblijf- of bezoekrecht, dan moet dat zo snel mogelijk worden aangepast in de overeenkomst.

Komt iemand anders uw kind ophalen, dan laat u dit vooraf schriftelijk weten aan de coördinator of de begeleidster.

De persoon die het kind komt ophalen, plaatst naam, handtekening en tijdstip op de aanwezigheidslijst.

U gaat op vakantie of neemt een snipperdag

 • Voor een snipperdag moet u het Hummeltjeshof minimum een week vooraf verwittigen.
 • Voor een verlof van meer dan een week moet u het Hummeltjeshof een maand vooraf op de hoogte brengen.
 • Voor de maanden juli en augustus moet u jaarlijks een apart opvangschema invullen.

Komt uw kind voltijds naar de opvang, dan hebt u recht op 38 afwezigheidsdagen per jaar waarvoor u niet moet betalen. Komt uw kind niet voltijds naar de opvang, dan wordt dit aantal dagen verhoudingsgewijs verminderd.

Als u het aantal toegelaten afwezigheidsdagen overschrijdt, betaalt u de gewone dagprijs.

Uw kind is ziek

Kan uw kind niet naar de opvang komen wegens ziekte of andere onvoorziene omstandigheden, dan verwittigt u het Hummeltjeshof vóór 9 uur ’s morgens. Dat kan via tel. 014-23 17 18 of hummeltjeshof@herentals.be. Hebt u de opvang niet vóór 9 uur verwittigd, dan betaalt u een boete van 7 euro per dag.

Een doktersattest is niet nodig. Komt uw kind voltijds naar de opvang, dan hebt u recht op 38 afwezigheidsdagen per jaar waarvoor u niet moet betalen. Komt uw kind niet voltijds naar de opvang, dan wordt dit aantal dagen verhoudingsgewijs verminderd. Als u het aantal toegelaten afwezigheidsdagen overschrijdt, betaalt u de gewone dagprijs.

Mogen zieke kinderen naar de opvang?

Licht zieke kinderen kunnen in het kinderdagverblijf terecht. 

Kinderen met volgende symptomen worden niet toegelaten in de kinderopvang: 
 • diarree
 • braken
 • koorts boven 38,5°C
 • elk kind dat door ziekte niet kan deelnemen aan de normale activiteiten

Check de infectieklapper van Kind & Gezin.

Na ziekte, moet uw kind minstens één volledige dag koortsvrij zijn voor het kan terugkomen naar het kinderdagverblijf.

Ziekte of ongeval tijdens de opvang

Wordt uw kind in de loop van de dag ziek, dan neemt de coördinator contact met u op. Wanneer het kind koorts maakt, moet het zo snel mogelijk opgehaald worden om besmetting bij andere kinderen te vermijden.

In medische noodsituaties of bij een ongeval van uw kind, mag het kinderdagverblijf de hulpdienst bellen en brengt de hulpdienst uw kind naar het ziekenhuis. In de meeste gevallen is dit het AZ Herentals.

Uw kind neemt medicatie

Medicatie dient u zoveel mogelijk thuis toe. Vraag daarom aan uw arts om medicatie voor te schrijven die u ’s morgens en ’s avonds kunt toedienen. Wanneer uw kind thuis medicatie neemt, meldt u dit aan de begeleider of coördinator.

Wanneer uw kind toch medicatie moet nemen tijdens de opvang, dan kan dit op medisch voorschrift. 

Vraag aan de apotheker om op de verpakking het volgende te vermelden:
 • naam van de inhoud
 • naam van de dokter/apotheker
 • naam van het kind
 • datum van aflevering en vervaldatum
 • dosering, wijze van toediening en duur van de behandeling
 • wijze van bewaren

U wilt het opvangplan van uw kind wijzigen

De individuele dag- en uurregeling worden in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd.

 • Een vast opvangplan: sommige ouders kunnen door hun werk op voorhand aangeven op welke weekdagen zij nood hebben aan kinderopvang. Dit leidt tot een vast schema dat maandelijks terugkeert.
 • Een variabel opvangplan: bij wisselende werkuren of -dagen wordt er per maand een opvangplan doorgegeven. Wij vragen aan de ouders om dit voor de 15de van de voorafgaande maand te doen.

In principe is het opvangplan bindend. In uitzonderlijke omstandigheden kan het opvangplan gewijzigd worden:

 • bij langdurige ziekte van het kind
 • bij een verhuis
 • bij een verandering in de werksituatie

Wij vragen de ouders om deze aanvraag minimum één maand op voorhand te doen.

Wat brengt u mee naar de opvang?

Elk kind heeft een eigen kastje om persoonlijke spulletjes in op te bergen. Merk alles met de naam van uw kind. 

U zorgt voor:
 • voldoende reservekleding
 • voldoende luiers 
 • verzorgingsproducten (zoals zalf en vochtige doekjes)
 • een extra tutje

Handdoeken, washandjes en slabbetjes zijn ter beschikking in het kinderdagverblijf. 

Ook flesvoeding voor baby’s en bijzondere dieetproducten brengt u zelf mee. U steriliseert de zuigflessen thuis en vult ze met de juiste hoeveelheid water. Van het melkpoeder doet u de juiste hoeveelheid per fles in een verdeelpotje. De flesvoeding mag om medische reden niet vooraf gemengd worden. Breng de naam van uw kind aan op de flessen en het verdeelpotje.

Wat eet uw kind in de opvang?

Flesvoeding voor baby’s en bijzondere dieetproducten brengt u zelf mee. U steriliseert de zuigflessen thuis en vult ze met de juiste hoeveelheid water. Van het melkpoeder doet u de juiste hoeveelheid per fles in een verdeelpotje. De flesvoeding mag om medische reden niet vooraf gemengd worden. Breng de naam van uw kind aan op de flessen en het verdeelpotje.

De middagmaaltijden worden vers bereid in woonzorgcentrum Sint-Anna. Ook fruitpapjes worden steeds vers bereid.

In de babygroep (-18 maanden) verloopt de dag op het ritme van het kind. Zowel het slapen als het eten gebeurt dus niet op vaste tijdstippen.

In de peutergroep (+18 maanden) eten de kinderen samen:
 • om 9.30 uur: vers fruit
 • om 11.30 uur: middagmaal bestaande uit soep, aardappelen of deegwaren, groenten, vlees of kip of vis 
 • om 14.30 uur: boterhammen met beleg

De kinderen ontbijten thuis. Uitzonderlijk kan uw kind ontbijten in de opvang tot 8 uur. U brengt het ontbijt dan zelf mee.

Praktische afspraken