Hummeltjeshof

Het Hummeltjeshof vangt kinderen op van nul tot drie jaar. Indien er voldoende plaatsen zijn, kunnen er tijdens de schoolvakanties ook kinderen tot vier jaar opgevangen worden.
 
Er is plaats voor veertien kinderen in de babygroep (-18 maanden) en achttien kinderen in de peutergroep (+18 maanden).
 
Openingsuren
 
Open op weekdagen van 7 tot 18 uur
 
Kostprijs 
 
Het Hummeltjeshof werkt volgens het inkomengerelateerde systeem (IKG-systeem). Dit houdt in dat de opvangprijs afhangt van het gezamenlijk gezinsinkomen en het aantal kinderen ten laste.
 
  • De prijs varieert van 5,02 euro tot 27,83 euro per dag.
  • Onder bepaalde omstandigheden kunt u een verminderd tarief aanvragen (bv. bij werkloosheid, invaliditeit, een laag inkomen of opvang voor een pleegkind).
  • In de opvangprijs zijn een warme maaltijd, een broodmaaltijd en fruitpap inbegrepen.
U spreekt samen met het Hummeltjeshof een opvangplan af. Als uw kind niet naar de opvang kan komen wegens ziekte of vakantie, kunt u gebruik maken van een aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen per jaar. U moet dan niets betalen. Zijn uw afwezigheidsdagen opgebruikt, dan betaalt u de gewone dagprijs (met een minimum van 7 euro per dag).
 
Bij de start van de opvang kunt u gebruik maken van twee gratis wendagen. Zo kan uw kind wennen aan de overgang van thuis naar het kinderdagverblijf. 
 
Inschrijven
 
U kunt uw kind online inschrijven. Het Hummeltjeshof contacteert u wanneer er een plaats vrij is.
 
Bij uw inschrijving moet u ook een verklaring op eer voegen waarop u aangeeft of u al dan niet tot een van de voorrangsgroepen behoort. U kunt de verklaring hieronder downloaden.