Opzeg Diftar na verhuis uit Herentals

Als u verhuist uit Herentals, dan kunt u uw Diftarcontainers ook online opzeggen. Dit kan van het moment dat u zich in de nieuwe gemeente hebt ingeschreven.