Internationaal rijbewijs

Wanneer u naar een land reist dat het Europese rijbewijs niet erkent, hebt u een internationaal rijbewijs nodig. In België mag u alleen met een internationaal rijbewijs rijden als u niet ingeschreven bent in België. Als Belg moet u dus op verzoek steeds uw Belgisch rijbewijs tonen. Het internationaal rijbewijs is drie jaar geldig. Als het nationale rijbewijs minder lang geldig is, neemt het internationaal rijbewijs die geldigheidsdatum over.

Procedure

Wat brengt u mee?

  • identiteitskaart
  • recente pasfoto
  • geldig Belgisch rijbewijs
  • indien van toepassing: uw vorig internationaal rijbewijs. Bij verlies of diefstal van het vorige internationaal rijbewijs moet u aangifte gaan doen bij de politie en het bewijs hiervan meebrengen.

Kostprijs

Een internationaal rijbewijs kost 21 euro.

Uitzonderingen

Buitenlands ambassadepersoneel wendt zich met haar diplomatieke identiteitskaart tot de FOD Buitenlandse Zaken.