Huwelijksaangifte

Als u wilt trouwen, moet u dit aangeven. Dit kan in een gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven. De aanstaande echtgenoten moeten samen de aangifte doen. Dit kan ten vroegste zes maanden en ten laatste vijftien dagen voor de huwelijksdatum.

Procedure

 • U maakt een afspraak.
 • Breng het ingevulde aangifteformulier mee naar uw afspraak.
 • U kiest een datum en een uur. U kunt huwen op maandagvoormiddag, dinsdag, woensdag en donderdag in de raadzaal van het administratief centrum (indien vrij), met uitzondering van de avond voor een feestdag. Op vrijdag, zaterdag en de avond voor een feestdag kunt u huwen in de ceremonie- of trouwzaal in kasteel Le Paige.
 • Getuigen zijn niet verplicht bij een huwelijk. Om ceremoniële redenen mag u wel maximaal vier getuigen aanstellen.
 • Huwelijkspartners die geen Belgische nationaliteit bezitten, die niet in België wonen of die er niet geboren zijn, moeten bijkomende formaliteiten vervullen. Het is belangrijk en noodzakelijk de stad hierover tijdig in te lichten.

Wat brengt u mee?

 • Uw identiteitskaart
 • Het ingevulde aangifteformulier
 • Als u in het buitenland geboren bent of in het buitenland een ontbinding van een vorig huwelijk hebt verkregen, moet de betrokken buitenlandse instantie alle bewijsstukken afleveren. De burgerlijke stand deelt u mee welke documenten u nodig heeft, welke documenten nog bruikbaar zijn en welke geldigverklaringen er nodig zijn.
 • Indien één van de echtgenoten de aangifte doet: een (gelegaliseerd) schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt. Dit bewijs moet ondertekend zijn en de identiteitskaart van de andere echtgenoot moet meegebracht worden.

Indien de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand een voor eensluidend verklaarde vertaling vragen.

Kostprijs

 • De voltrekking van een huwelijk kost 30 euro.
 • De aangifte is gratis.
 • De attesten zijn gratis.
 • Een duplicaat van een trouwboekje kost 15 euro.

Waar vindt het huwelijk plaats?
 
Het burgerlijk huwelijk vindt plaats in de ceremonie- of trouwzaal in kasteel Le Paige.

Huwelijkspremie

Het stadsbestuur geeft elk getrouwd koppel tijdens de huwelijksceremonie een huwelijkspremie van 30 euro, uitbetaald in Handelshart Herentals Cadeaucheques.

Wist u dat?

Officieus kunt u al veel vroeger uw huwelijksdatum en uur doorgeven. Hiervoor volstaat het dat één van de aanstaande echtgenoten zich aanbiedt. 

Mag men 'schieten' voor het huwelijk?
 
'Schieten' op de vooravond van een huwelijk valt onder de wetgeving over geluidsoverlast van springstoffen. U heeft hiervoor de toestemming nodig van de burgemeester. Vraag de toestemming minstens veertien dagen vooraf aan bij Politiezone Neteland, Molenvest 15, tel 014-24 42 00.