Elektronische vreemdelingenkaart (EVK)

Via de elektronische vreemdelingenkaart hebben ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

De kaart vervangt de vroegere papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. 

Voorwaarden

U moet ouder zijn dan 12 jaar.

Procedure

U kunt uw elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij het stadsbestuur. Maak hiervoor een afspraak met het stadsloket.

Wat brengt u mee?

  • uw huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
  • een recente pasfoto die aan de voorwaarden voldoet.

Bedrag

  • 18,30 euro voor EU-burgers en familieleden van een Belg of EU-burger.
  • 18,80 euro voor niet-EU-burgers.
  • 104,60 voor spoedprocedure (dag van aanvraag + één werkdag)