College van burgemeester en schepenen

Het schepencollege is het dagelijks bestuur van de stad. Het schepencollege telt acht leden: de burgemeester, zes schepenen en de OCMW-voorzitter (met raadgevende stem). Elke schepen heeft een aantal beleidsdomeinen die hij of zij met bijzondere aandacht volgt. De beslissingen van het schepencollege worden collegiaal genomen. De vergaderingen van het schepencollege zijn niet toegankelijk voor het publiek. In Herentals vergadert het schepencollege meestal op maandagnamiddag om 13.30 uur.

Besluiten van het schepencollege

Jaarrekening

Burgemeestersconvenant

 

 

 

 

 

Jan Bertels (sp.a) - burgemeester
Roggestraat 12 – 2200 Noorderwijk
0478-26 14 54
burgemeester.jan.bertels@herentals.be

Spreekuur:
 • eerste en derde maandag van de maand
  van 18.30 uur tot 19.30 uur
 • vrijdag van 9 tot 11 uur
Bevoegdheden: 
 • politie, brandweer, veiligheid en openbare orde
 • algemeen beleid en coördinatie
 • communicatie en informatie
 • openbare werken en gemeentelijk patrimonium
 • bevolking en burgerlijke stand
 • ondergeschikte besturen (OCMW en kerkfabrieken)

 

 

 

Mien Van Olmen (CD&V) - eerste schepen
Plassendonk 5 – 2200 Noorderwijk
0497-41 26 99
schepen.mien.van.olmen@herentals.be

Spreekuur:
 • alleen na afspraak
Bevoegdheden:
 • ruimtelijke ordening
 • milieu en groenvoorzieningen
 • monumenten en landschappen
 • landbouw en plattelandsontwikkeling

 

 

 

 

Ingrid Ryken (CD&V) - tweede schepen
Wuytsbergen 82 – 2200 Herentals
0476-23 67 37
schepen.ingrid.ryken@herentals.be

Spreekuur:
 • maandag van 18.30 tot 19 uur
 • na afspraak
Bevoegdheden:
 • cultuur
 • bibliotheek
 • kunstonderwijs
 • archief
 • erfgoed en museumbeleid
 • toerisme en jumelages

 

 

 

Liese Bergen (sp.a) - derde schepen
Spekmolenstraat 53/101 – 2200 Herentals
0486-02 16 89
schepen.liese.bergen@herentals.be

Spreekuur:
 • maandag van 18.30 tot 19.30 uur
 • na afspraak
Bevoegdheden:
 • sport
 • personeel
 • gezondheidsbeleid
 • financiën

 

 

Jan Michielsen (CD&V) - vierde schepen
Goudbloemstraat 21/1 – 2200 Herentals
0468-18 00 33
schepen.jan.michielsen@herentals.be

Spreekuur:
 • alleen na afspraak
Bevoegdheden:
 • mobiliteit
 • middenstand en lokale economie
 • markten en foren

 

 

 

Anne-Mie Hendrickx (sp.a) - vijfde schepen
Molenvest 26 – 2200 Herentals
schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be

Spreekuur:
 • maandag van 10 tot 12 uur
 • na afspraak
Bevoegdheden:
 • preventie
 • gelijke kansen en integratiebeleid
 • sociale economie en seniorenprojecten
 • huisvesting

 

 

Bieke Baeten (sp.a) - zesde schepen
Vaartstraat 45 – 2200 Herentals
 
Spreekuur:
 • alleen na afspraak
Bevoegdheden:
 • jeugd
 • internationale samenwerking
 • informatica
 • kinderopvang

 

 

Fons Michiels (CD&V)
(met raadgevende stem)
zevende schepen en voorzitter OCMW
Kapelstraat 74 – 2200 Morkhoven
0475-56 10 32
alfonsmichiels@ocmwherentals.be
 
Spreekuur:
 • alleen na afspraak
Bevoegdheden:
 • sociale zaken