College van burgemeester en schepenen en vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de stad, het vast bureau is het uitvoerend orgaan van het OCMW.

Sinds 2019 zijn deze twee bestuursorganen samengesteld uit dezelfde beleidsmensen: de burgemeester en zes schepenen. Elke schepen heeft een aantal beleidsdomeinen die hij of zij met bijzondere aandacht volgt. De beslissingen worden collegiaal genomen.

De wekelijkse zittingen van het college voor burgemeester en schepenen en het vast bureau zijn altijd op dezelfde dag gepland, in opeenvolgende maar aparte zittingen. De vergaderingen zijn niet toegankelijk voor het publiek.

Wilt u de burgemeester of de schepenen spreken, dan kunt u bij hen terecht tijdens de spreekuren in het administratief centrum (Augustijnenlaan 30), in het Dorpshuis van Noorderwijk (Ring 26) en het Dorpshuis van Morkhoven (Dorp 12). U kunt hen ook mailen om een afspraak te maken.

Spreekuren in Noorderwijk en Morkhoven

Besluiten van het schepencollege en het vast bureau

Jaarrekening

Burgemeestersconvenant

 

 

 

 

 

Mien Van Olmen (CD&V) - burgemeester
Plassendonk 5 – 2200 Noorderwijk
 
Spreekuur:
 • donderdag van 9 tot 10 uur
 • na afspraak
Bevoegdheden:
 • Algemeen beleid
 • Politie, brandweer, veiligheid en openbare orde
 • Burgerlijke stand, bevolking en jubilarissen
 • Communicatie en dienstverlening
 • Burgerparticipatie
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling

 

 

 

 

Yoleen Van Camp - eerste schepen
Marie Van Heterenplein 24 – 2200 Herentals
0497-08 00 71
 
Spreekuur:
 • maandag van 18 tot 19 uur
 • na afspraak
Bevoegdheden:
 • mobiliteit
 • middenstand, lokale economie
 • markten, foren en feesten
 • dierenwelzijn
 • sport

 

 

 

Jan Michielsen – tweede schepen
Goudbloemstraat 21/1 – 2200 Herentals
0468-18 00 33
 
Spreekuur:
 • alleen na afspraak
Bevoegdheden:
 • cultuur en kunstonderwijs
 • flankerend onderwijsbeleid
 • bibliotheek en archief
 • internationale samenwerking
 • jumelages

 

 

 

Pascal Van Nueten – derde schepen
Moserstraat 7 – 2200 Herentals
0477-37 92 04
 
Spreekuur:
 • maandag van 18 tot 19 uur
 • na afspraak
Bevoegdheden:
 • ruimtelijke ordening
 • openbare werken
 • groen en milieu
 • begraafplaatsen

 

 

Patrik De Cat – vierde schepen
Riddersberg 1 – 2200 Noorderwijk
 
Spreekuur:
 • alleen na afspraak
Bevoegdheden:
 • Financiën
 • Kerkfabrieken
 • personeel

 

 

 

 

Stefan Verraedt – vijfde schepen
Zavelstraat 60/102 – 2200 Herentals
0495-51 02 49
 
Spreekuur:
 • maandag van 18 tot 19 uur
 • na afspraak
 • Geen spreekuur op maandag 22/7 en 12/8
Bevoegdheden:
 • Toerisme
 • Jeugd
 • monumenten en erfgoed
 • musea
 • patrimonium
 • ICT

 

 

 

 

 

 

 

Peter Bellens – zesde schepen
Beukenlaan 25 – 2200 Herentals
0479-30 91 41
 
Spreekuur:
 • alleen na afspraak
Bevoegdheden:
 • Voorzitter bijzonder comité sociale dienstverlening
 • Welzijn, zorg en gezondheid
 • sociale dienstverlening
 • sociale economie
 • sociale huisvesting en woonbeleid
 • senioren
 • kinderopvang
 • gezondheid en preventie
 • gelijke kansen
 • personen met een handicap
 • AZH