Mobiliteitsplan

In  2002  keurde  de  gemeenteraad  het mobiliteitsplan goed. Het mobiliteitsplan werd in 2014 verdiept en verbreed, na een uitgebreide openbare bevraging.