College van burgemeester en schepenen en vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de stad, het vast bureau is het uitvoerend orgaan van het OCMW.

Sinds 2019 zijn deze twee bestuursorganen samengesteld uit dezelfde beleidsmensen: de burgemeester en zes schepenen. Elke schepen heeft een aantal beleidsdomeinen die hij of zij met bijzondere aandacht volgt. De beslissingen worden collegiaal genomen.

De wekelijkse zittingen van het college voor burgemeester en schepenen en het vast bureau zijn altijd op dezelfde dag gepland, in opeenvolgende maar aparte zittingen. De vergaderingen zijn niet toegankelijk voor het publiek.

Wilt u de burgemeester of de schepenen spreken, dan kan dat wegens de coronamaatregelen enkel op afspraak. 
 

Besluiten van het schepencollege en het vast bureau

Jaarrekening

Burgemeestersconvenant

 

 

 

 
Mien Van Olmen (CD&V) - burgemeester
Plassendonk 5 – 2200 Noorderwijk
 
Bevoegdheden:
 • Algemeen beleid
 • Politie, brandweer, veiligheid en openbare orde
 • Burgerlijke stand, bevolking en jubilarissen
 • Communicatie en dienstverlening
 • Burgerparticipatie
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling

 

 

 
Pascal Van Nueten (N-VA) – eerste schepen
Moserstraat 7 – 2200 Herentals
0477-37 92 04
 
Bevoegdheden:
 • ruimtelijke ordening
 • openbare werken
 • groen en milieu
 • begraafplaatsen

 
Jan Michielsen (CD&V) – tweede schepen
Goudbloemstraat 21/1 – 2200 Herentals
0468-18 00 33
 
Bevoegdheden:
 • cultuur en kunstonderwijs
 • flankerend onderwijsbeleid
 • bibliotheek en archief
 • internationale samenwerking
 • jumelages
 
Patrik De Cat (CD&V) – derde schepen
Riddersberg 1 – 2200 Noorderwijk
 
Bevoegdheden:
 • Financiën
 • Kerkfabrieken
 • personeel

 

 

 
Stefan Verraedt (N-VA) – vierde schepen
Zavelstraat 60/102 – 2200 Herentals
0495-51 02 49
 
Bevoegdheden:
 • Toerisme
 • Jeugd
 • monumenten en erfgoed
 • musea
 • patrimonium
 • ICT
Eva Brandwijk

Eva Brandwijk (N-VA) - vijfde schepen
Kruisstraat 12 – 2200 Noorderwijk
011-25 57 56
0485-74 70 76
eva.brandwijk@n-va.be

Bevoegdheden:
 • mobiliteit
 • middenstand, lokale economie
 • markten, foren en feesten
 • dierenwelzijn
 • sport

Bart Michiels (CD&V) - zesde schepen
Bolwerkstraat 51 – 2200 Herentals
0496-62 65 17
schepen.bart.michiels@herentals.be


Bevoegdheden:

 • Voorzitter bijzonder comité sociale dienstverlening
 • Welzijn, zorg en gezondheid
 • sociale dienstverlening
 • sociale economie
 • sociale huisvesting en woonbeleid
 • senioren
 • kinderopvang
 • gezondheid en preventie
 • gelijke kansen
 • personen met een handicap
 • AZH