Alternatieve leercontext (ALC)

Leerlingen van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Herentals kunnen voor het vak groepsmusiceren vanaf de derde graad hun leerervaring opdoen buiten de academiemuren. Deze verenigingen zijn door de academie erkend en komen hiervoor in aanmerking. 
 
De voorwaarden zijn:
 
 • De betrokken vereniging is op de hoogte.
 • U bent stipt op tijd bij repetities en concerten (minimaal 36 lesuren per schooljaar).
 • De leerling verwittigt de alternatieve leercontext in geval van afwezigheid.
 • Bij herhaalde afwezigheid bezorgt de leerling de wettiging van de afwezigheid aan de academie.
 • Op vraag van de academie meewerken aan academieprojecten. De leerling kan gedurende deze periode vrijgesteld worden van de repetities in de ALC.
 • Een leerling/ouders die gedurende de afgesproken periode het vak niet langer wil volgen in de alternatieve leercontext, legt het stopzetten ervan ter bespreking voor aan de directeur.
Contact
 
Ann Swerts, coördinator ALC
ann.swerts@proximus.be
0477-63 52 57
 
Erkende verenigingen
 
 • Antwerpen (AMAJ - Jong Symfonisch Antwerpen Junioren): zondag 09.30-12.30 uur 
 • Gierle (Jeugdharmonie): vrijdag 19.15-20.15 uur 
 • Gierle (Harmonie De Vriendenkring): vrijdag 20.30-22.30 uur 
 • Grobbendonk (Jeugdharmonie De Broedermin): vrijdag 19.30-21.30 uur 
 • Herentals (Harmonie Sint-Jozefscollege): vrijdag 20.00-21.00 uur 
 • Herentals (Koor-vocaal ensemble Markant): zaterdag/zondag afwisselend 18.30-20.45 uur
 • Kasterlee (Jeugdfanfare): vrijdag 19.00-20.00 uur  
 • Lichtaart (Jeugdfanfare): dinsdag 19.00-20.00 uur 
 • Lichtaart (Fanfare): dinsdag 19.45-22.00 uur 
 • Lille (Fanfare Vermaak en Kunst): dinsdag 20.00-22.00 uur 
 • Noorderwijk (Jeugdfanfare): donderdag 20.00-21.30 
 • Noorderwijk (Fanfare): donderdag 20.00-22.30 uur 
 • Oevel (In Tutto Jeugdfanfare): zondag 10.30-12.00 uur 
 • Olen (Kamerorkest Luciano): donderdag 19.30-21.30 uur 
 • Olen (Fanfare De Toekomst): donderdag 20.00-22.00 uur
 • Olen (Fanfare De Vrede): dinsdag 20.00-22.15 uur
 • Tielen (Jeugdbrassband): zaterdag 09.00-11.00 uur 
 • Tielen (Brassband Kempenzonen): dinsdag 19.30-22.00 uur 
 • Vorselaar (Jeugdharmonie): donderdag 18.15-19.15 uur 
 • Vorselaar (Harmonie Verbroedering): dinsdag 20.00-22.00 uur 
 • Wechelderzande (Harmonie): maandag 20.00-22.00 uur 
 • Westerlo (symfonisch orkest Musilene - alleen strijkers): zaterdag 17.00-19.00 uur