Aanvraag subsidie AED-toestel

Onderaan het aanvraagformulier moet u drie bijlagen toevoegen:

  • de aankoopfactuur op naam van de aanvrager 
  • een duidelijke foto van het geplaatste toestel 
  • het registratiebewijs van het toestel bij FOD Volksgezondheid


Organisatie
Aard van de organisatie
Contactpersoon
Aanvraag subsidie
Ik vraag de subsidie aan voor
Voorwaarden
  • Het AED-toestel hangt op een publiek toegankelijk plaats en is permanent bereikbaar. 
  • De wettelijk verplichtingen aangaande plaatsing en opvolging zijn voldaan. 
  • Het AED-toestel is geregistreerd bij de FOD Volksgezondheid.
  • De organisatie engageert zich om binnen het jaar na de toekenning van de subsidie met minstens 2 personen deel te nemen aan een opleiding over het correct gebruik van een AED-toestel. 
  • De locatie van het toestel mag mee worden opgenomen in de inventarisatielijst van de AED’s op grondgebied van Herentals.


Bijlagen
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, odt, odp, xls, xlsx, ods.
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, odt, odp, xls, xlsx, ods.
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, odt, odp, xls, xlsx, ods.
Privacy