Aanvraag projectsubsidies

Het stadsbestuur ondersteunt uitzonderlijke en unieke projecten in Herentals. De projecten moeten vernieuwend, socio-cultureel en gemeenschapsvormend zijn, met aandacht voor het overschrijdende karakter en het stimuleren van samenwerking. Zo voorziet de stad 20.000 euro per jaar voor de projectsubsidies.

De aanvragen moeten binnen zijn voor 1 maart. Uw aanvraag zal na deze deadline behandeld worden.

De ondersteuning kan financieel, maar ook administratief zijn, via gratis zaalhuur, gratis gebruik van het openbaar domein, uitleenmaterialen of communicatie via de kanalen van de stad. Eigen communicatie-acties of -middelen moet u opnemen in de begroting van het project en worden door de organisator zelf betaald.

Latere aanvragen worden opgenomen bij de aanvragen van het daaropvolgende jaar.

Geniet van de extra projectsubsidie Zomerspoor!

Wat wil u in de zomer van 2023 in Herentals beleven of eens op poten zetten? Wat wil u ontdekken in uw eigen stad? Zomerspoor wil in augustus 2023 iedereen aansporen om op reis te gaan in eigen stad en daarvoor originele en verbindende initiatieven op poten te zetten. Kamping Hertals, Open Tuinen, pop up-picknicks, theater en film op locatie, werelddans, yoga of mediteren op de Toeristentoren: het kan niet gek genoeg zijn.

Wil u met uw vereniging of organisatie, als burger of met uw buurt een steentje (ver)leggen met Zomerspoor in augustus 2023? Wil u bijdragen aan deze ontdekkingstocht buiten de betreden paden? In 2023 wordt er, bovenop de gewone projectsubsidie, een extra projectsubsidie van 20.000 vrijgemaakt voor de projecten in augustus 2023 in het kader van Zomerspoor – op reis in eigen stad.

Projecten die binnen het kader van Zomerspoor worden aangevraagd, worden beoordeeld op basis van het projectsubsidiekader met volgende aanvullende voorwaarden:

  • Enkel projecten die plaatsvinden van 1 augustus tot en met 31 augustus 2023 of op één of meerdere dagen tussen deze tijdspanne worden gesubsidieerd met de aanvullende subsidie voor ‘Zomerspoor’.
  • Het project heeft een verband met het thema ‘ontdekkingstocht in Herentals – op reis in eigen stad’ 
  • Het project moet worden gecommuniceerd onder de titel ‘Zomerspoor’ 
  • Aanvragen moeten voor 1 februari 2023 binnen zijn. Als er na de uitbetaling van de goedgekeurde projecten in het voorjaar nog restbudget over is, zal een tweede oproep tot indienen van projectsubsidies worden voorzien met als deadline 1 maart 2023 (3 maanden nadien).

Vraag de subsidie en eventuele extra ondersteuning voor 1 februari 2023 aan via onderstaand aanvraagformulier. Meer info kunt u bekomen via info@zomerspoor.be en de dienst cultuur en toerisme (cultuurcentrum@herentals.be, 014-21 90 88).

Aanvrager
Project
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, txt, pdf, doc, docx, odt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Wordt deze projectsubsidie aangevraagd binnen het kader van Zomerspoor (augustus 2023)?

De aanvrager geeft het stadsbestuur de goedkeuring om de inhoud van het project, samen met de beslissing van de stad, te publiceren op de website of de Stadskrant.