Aangifte overlijden

Met dit formulier kunnen begrafenisondernemers een overlijden in Herentals aangeven. De toelating kan afgehaald worden ten vroegste 24 uur na de aangifte. Wij verwittigen u per mail.

Gegevens begrafenisondernemer
Gegevens van de overledene en van het overlijden
Wijze van overlijden
Inwoner
Geeft de familie toestemming om het overlijden te publiceren in de Stadskrant?
Wenst een wilsbeschikking
Gegevens van de begraving
Gegevens van de plechtigheid
Crematie
Moeten wij tweede arts aanstellen?
Bijkomende gegevens
Onroerende goederen
Zijn er meerderjarige kinderen?
Zijn er minderjarige kinderen?
Gegevens van aangever
Bijlagen

Mail model III C en alle nodige bijlagen naar burgerlijkestand@herentals.be

Privacy