Strooidienst

Tussen begin november en eind maart staat een ploeg van de stedelijke werkplaats vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week paraat om gladheid van de wegen te voorkomen en te bestrijden.
 
  • De strooidiensten van de stad zorgen voor de gemeentelijke wegen en fietspaden.
  • De strooidiensten van het Vlaamse Gewest zorgen voor de gewestwegen (Lierseweg, Poederleeseweg, Lichtaartseweg, Aarschotseweg, Geelseweg, ringlaan, ...). 
Verschillende fasen
 
Omdat Herentals ettelijke kilometers wegen telt en de strooidiensten niet overal tegelijk kunnen zijn, gaan ze in fasen te werk:
 
  • Fase 1: de drukste wegen en fietspaden + bijzondere aandacht voor de bereikbaarheid van het ziekenhuis, het station en de industriezone
  • Fase 2: de belangrijkste invalswegen en hellingen + bijzondere aandacht voor de bereikbaarheid van scholen en andere openbare gebouwen
  • Fase 3: de belangrijkste wegen binnen woonwijken
  • Fase 4: strooien op aanvraag

Wist je dat ...

... strooizout werkt pas effectief als er intensief over gereden, gefietst of gestapt wordt. 

Maak uw stoep sneeuw- en ijsvrij
 
Veel inwoners dragen elke winter hun steentje bij door na sneeuwval de stoep voor hun woning sneeuw- en ijsvrij te maken. Het stadsbestuur dankt deze mensen en roept alle Herentalsenaren op om hun voorbeeld te volgen. Het is niet alleen een daad van goed burgerschap, het is ook een verplichting die sinds 1942 in onze stad van kracht is.
 
Tip
 
Veeg de sneeuw samen op de stoeprand en niet in de goot. Zo kan het smeltwater sneller wegvloeien.
 
Help uw buur
 
Zijn uw buren slecht te been? Help hen tijdens de winter en ruim voor hen de sneeuw op de stoep op.