Verkiezingen 2019

Op zondag 26 mei 2019 kiezen we de leden van het Europese, het federale en het Vlaamse parlement. We bereiden u graag voor op een vlotte en aangename kiesgang.

Hoe moet u stemmen?

Het stemmen gebeurt met hetzelfde stemsysteem als bij de vorige verkiezingen, afgezien van enkele kleine aanpassingen. We sommen hier de belangrijkste stappen op:

  • U ontvangt in het stembureau een kaart. U steekt de kaart in een stemcomputer en volgt de instructies op het scherm.
  • U stemt door met uw vinger het scherm aan te raken. U stemt eerst voor het Europese Parlement, vervolgens voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en ten slotte voor de verkiezing van het Vlaams Parlement.
  • De computer drukt uw stem af op een papiertje. Zo kunt u controleren of uw stem juist is weergegeven.
  • U vouwt dit papiertje dicht en begeeft u naar de urne. Daar scant u het papiertje in. Dat doet u door de afgedrukte code met de inkt naar beneden op de scanner te leggen.
  • Als dit scannen in orde is, vouwt u uw papiertje opnieuw dicht. De klep van de urne gaat open en u steekt het papiertje in de urne.

Volmacht of verontschuldiging

Als u een geldige reden hebt om niet deel te nemen aan de verkiezingen, kunt u een volmacht aan een andere kiezer geven. Iedere kiezer mag slecht 1 volmacht krijgen.

Wie moet stemmen?

Informatie voor kandidaten