Medische fiche vakantiewerkingen

Gegevens kind
Gegevens ouder of voogd
Medische gegevens kind
Heeft jouw kind een beperking?
Welk van de volgende zaken zijn van toepassing op jouw kind?
Neemt jouw kind bepaalde medicatie waarvan de verantwoordelijke op de hoogte dient te zijn?
Is jouw kind allergisch voor bepaalde geneesmiddelen?
Is jouw kind allergisch voor andere zaken met uitzondering van voeding en medicatie?
Behoort jouw kind tot een risicogroep of is er sprake van een chronische aandoening?
Is er toestemming van de arts en/of ouder of voogd om deel te nemen aan het aanbod?
Geef je als ouder of voogd jouw toestemming om jouw kind één dosis paracetamol toe te dienen in geval van pijn of koorts bij het wachten in quarantaine wanneer we je gebeld hebben om jouw kind op te halen?