Tarieven

Privacyverklaring

U dient zich aan te melden met uw e-ID. Hiermee bepalen we of u recht heeft op een korting (inwoners vs. niet-inwoners). Indien u een meerbeurtenkaart of abonnement wenst, maken we aan de hand van jouw rijksregisternummer een uniek profiel aan in onze database. 

https://www.herentals.be/privacy