Openbaar onderzoek fietsostrade langs spoorlijn 15

De heer Chris Brouwers voor de provincie Antwerpen heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over de aanleg van een fietsostrade langs spoorlijn 15. 

De aanvraag houdt volgende werken in:

  • het slopen van kleine gebouwtjes
  • aanleg van de fietsinfrastructuur (renovatie, vernieuwing bestaande duiker; aanleg en/of aanpassing van bruggen; aanleg van een fietstunnel; aanleg van een fietspad)
  • verwijderen van beplanting
  • werkzones
  • grondverzet

De aanvraag situeert zich langsheen spoorlijn 15 en strekt zich uit van de Greesstraat tot de Belgiëlaan.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie van de provincie Antwerpen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

Openbaar onderzoek

De aanvraag ligt van 23 juni 2017  tot en met 22 juli 2017 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be .

Afspraak

Voor inzage van het dossier moet u vooraf een afspraak maken bij het stadsloket. Vermeld het dossiernummer OMG_2017002538.