Sociale bijdrage Diftar

De stad geeft een sociale bijdrage aan bepaalde doelgroepen om tegemoet te komen aan de Diftar-rekening.
 
  • Patiënten met incontinentie - Maximaal 75 euro per jaar - Vraag online aan
  • Patiënten met andere medische reden (zoals bijvoorbeeld nierdialyse,  stoma, een huidziekte met blaarvorming en loslating opperhuid,…) - Maximaal 20 euro per jaar - Vraag online aan
  • Personen die genieten van de verhoogde tegemoetkoming - Maximaal 10 euro per jaar per gezin - De toekenning gebeurt automatisch. U hoeft geen actie te ondernemen.
  • Kinderen jonger dan 3 jaar - Maximaal 30 euro per jaar per kind - De toekenning gebeurt automatisch. U hoeft geen actie te ondernemen.
  • Erkende onthaalouders aangesloten bij een dienst voor onthaalouders met een vestiging in Herentals - Maximaal 25 euro per jaar - De toekenning gebeurt automatisch. U hoeft geen actie te ondernemen.
  • Verenigingen met een eigen lokaal - Maximaal 10 euro per jaar - Aanvragen met een gemotiveerde brief aan het college van burgemeester en schepenen.
De uitgekeerde bijdrage bedraagt nooit meer dan wat u betaalde voor uw restafval. Indien een persoon met incontinentie slechts voor 65 euro aan restafval meegeeft, zal die geen bijdrage ontvangen van 75 euro, maar van 65 euro. De bijdragen worden opgeteld bij uw krediet. Een gezin met een kind jonger dan 3 jaar, krijgt dus een bijdrage van 30 euro. Het krediet wordt dan 50 euro + 30 euro = 80 euro.