Openbaar onderzoek

U hebt als burger het recht om openbare onderzoeken in te zien en er uw bezwaren op in te dienen. U kunt via onderstaande linken een afspraak hiervoor maken. We vragen u wel om bij 'opmerkingen' in het afsprakenprogramma aan te geven voor welk dossier u inzage wenst.

Ruimtelijke ordening

De openbare onderzoeken van ruimtelijke ordening omvatten de dossiers rond ruimtelijke ordening, verkavelingen, bouwvergunningen, ...

Milieu

Openbare onderzoeken op het vlak van milieu omvatten alle dossiers rond milieuvergunningen, bodemsaneringen, natuurvergunningen...

Stadsontwikkeling

De openbare onderzoeken van stadsontwikkeling omvatten alles rond mobiliteit, verkeer, grote bouwprojecten van de stad, ...