Wervingsreserve voor een theaterassistent

niveau C, contractueel

Herentals is voor heel wat talent een thuishaven en een kruispunt voor wie vooruit wil. Onze inwoners bieden we alle faciliteiten en dienstverlening van een centrumstad. Voor uw ambitie het centrum van waaruit u verder komt als theaterassistent (m/v).

Functiebeschrijving

Herentals beschikt over een hedendaags en prima uitgerust cultuurcentrum met onder meer een schouwburg met 355 zitplaatsen. Door het succes van het cultuurprogramma, de vele congressen, school- en andere voorstellingen is het cultuurcentrum op zoek naar versterking.
Voor die versterking rekenen wij op een theaterassistent. Die houdt toezicht op het onderhoud en de veiligheid van het hele cultuurcentrum. Hij of zij bereidt ook de technische uitvoering van de voorstellingen, vergaderingen, congressen of evenementen voor (licht, geluid, decor).

Aanwervingsvoorwaarden
  • U heeft een diploma dat toegang geeft tot het niveau C (hoger secundair onderwijs);
  • Een ervaringsbewijs podiumtechnicus of assistent-podiumtechnicus kunnen voorleggen als u niet beschikt over een diploma dat toegang geeft tot het niveau C;
  • U slaagt voor de selectieprocedure. De schriftelijke test heeft plaats op 21 maart 2016 en het interview op 12 april 2016.
Wij bieden
  • een dynamische werkomgeving met persoonlijke ontwikkelingskansen;
  • maaltijdcheques;
  • hospitalisatieverzekering;
  • mobiliteitsvergoeding (fiets / openbaar vervoer).

Aan de functie van theaterassistent is de weddeschaal C1-C3 verbonden. De geïndexeerde bruto jaarwedde bedraagt in niveau C1 minimum 21.793,82 en maximum 35.304,38 euro.
Als uw beroepservaring in de privésector of als zelfstandige relevant is voor de functie, krijgt u graadanciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit.

Solliciteren

Bezorg uw kandidaatstelling met een uitgebreid en duidelijk cv en een kopie van het gevraagde diploma uiterlijk op 23 februari 2016 aan:
College van burgemeester en schepenen
administratief centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals