Werkstraf

Voor sommige misdrijven kan de rechter een werkstraf uitspreken. De werkstraf wordt verricht in de vrije tijd en kan uitgevoerd worden bij de overheid, een vzw of een stichting met een sociaal, cultureel of wetenschappelijk doel. Het doel van de werkstraf is bestraffing, herstel, boetedoening en resocialisatie. Bepaalde delinquenten kunnen zich door de straf bewust worden van het leed dat zij hebben veroorzaakt.

U hebt een werkstraf gekregen?

Als u een werkstraf hebt gekregen van de rechter, dan ontvangt u enkele weken later een uitnodiging van de coördinator alternatieve werkstraffen. In de uitnodiging vindt u een afspraakdatum en -uur. U moet zich aanmelden bij de dienst welzijn en preventie, Nederrij 115.

U bent een vzw of een stichting die een werkplaats wil aanbieden?

De coördinator is altijd op zoek naar mogelijke werkplaatsen voor mensen met een werkstraf, liefst voor tewerkstelling tijdens het weekend. U kunt via het stadsloket contact opnemen met de coördinator. Zij maakt met u een afspraak voor een plaatsbezoek bij uw organisatie.