Subsidies voor de reguliere werking van sportverenigingen

Sportverenigingen die zijn aangesloten bij de Herentalse sportraad kunnen genieten van een jaarlijkse beleidssubsidie. De vereniging moet aan een aantal kwalitatieve criteria voldoen om te kunnen genieten van deze subsidie. Op basis van een dossier dat de vereniging jaarlijks indient, wordt berekend hoeveel subsidies de vereniging ontvangt.