Werkingssubsidie voor erkende Herentalse verenigingen
Subsidie

Het stadsbestuur ondersteunt de reguliere werking van de erkende Herentalse verenigingen. Erkende Herentalse verenigingen kunnen, als ze aan de voorwaarden voldoen, één maal per kalenderjaar een subsidie aanvragen voor hun reguliere werking.

De subsidie kan per erkende Herentalse vereniging slechts één maal per kalenderjaar aangevraagd worden. De vereniging dient het subsidiedossier volledig en correct in ten laatste op 30 september volgend op het werkjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Raadpleeg het subsidiereglement voor de werking van erkende Herentalse verenigingen (publicatiedatum: 18 december 2019)

Extra ondersteuning omwille van de COVID-19 maatregelen

Het stadsbestuur verdubbelt uitzonderlijk de werkingssubsidie van de erkende Herentalse verenigingen in 2020. Dit gebeurt in het najaar, na de verwerking van de aanvragen. Bovendien mogen geplande of gebruikelijke activiteiten, die omwille van de coronacrisis niet plaatsvonden, mee ingediend worden bij de aanvraag (voor aanvragen van werkingsjaar 2019-2020 of kalenderjaar 2020. Dit wil zeggen niet voor aanvragen voor de werkingssubsidie met werkjaar 2019), mits u bewijst dat de activiteit gepland was. Bij gebrek aan bewijslast in 2020 mogen bewijzen van 2019 ingediend worden als diezelfde activiteit ook in 2019 plaatsvond. Dit is belangrijk om correct te bepalen tot welke categorie de vereniging behoort en bijgevolg hoeveel subsidie de vereniging krijgt. 

Algemene gegevens
Leden
Actieve leden: de leden van de vereniging die zich op regelmatige basis inzetten voor de vereniging of die op regelmatige basis deelnemen aan activiteiten eigen aan de vereniging. Bezoekers van eenmalige activiteiten of evenementen zijn geen actieve leden. Gebruik eventueel dit excel-sjabloon. 
Bestanden moeten kleiner zijn dan 15 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf doc docx odt odp xls xlsx ods zip.
Werking
Bijvoorbeeld een werkingsverslag, overzicht weerkerende activiteiten, activiteiten open voor het brede publiek, evenementen, repetities, vergaderingen, … Bundel alle activiteiten in één document
Bestanden moeten kleiner zijn dan 15 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf doc docx odt odp xls xlsx ods.
Activiteitsdag: een activiteitsdag is een dag waarop de actieve leden in groepsverband samenkomen om activiteiten eigen aan de vereniging uit te oefenen en zo een regelmatige werking realiseren.
Activiteit in Herentals open voor het brede publiek: dit is een activiteit die geen activiteitsdag is, plaatsvindt op het grondgebied van Herentals, waar iedere geïnteresseerde aan kan deelnemen en die gepubliceerd wordt op de UiT-databank en gecommuniceerd wordt via een ander communicatiekanaal. Voorbeelden zijn een eetdag, een fuif, een concert, een expositie, een toernooi, een evenement, een toertocht of een wedstrijd.
Vrijetijdspastarief
Vrijetijdspastarief: een persoon die een vrijetijdspas van Herentals bezit, krijgt minstens 50 % korting op het tarief van de lid- en inkomgelden van een gelijkaardig lid zonder vrijetijdspas. Het vrijetijdspastarief wordt niet toegepast op de tarieven van consumpties of maaltijden. Meer informatie over de vrijetijdspas vindt u op deze pagina
Bijvoorbeeld: flyers, foto’s, folders, affiches, tickets … (bundel de bewijsstukken in één bijlage)
Bestanden moeten kleiner zijn dan 15 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt odp xls xlsx ods.
euro
Geef een duidelijk overzicht van de vrijetijdspaskorting die uw vereniging toekende Gebruik eventueel dit excel-sjabloon.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 3 MB.
Toegestane bestandstypen: doc docx odt odp xls xlsx ods.
Verzekering
Bestanden moeten kleiner zijn dan 15 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt xls xlsx ods.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 15 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt xls xlsx ods.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 15 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt xls xlsx ods.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 15 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt xls xlsx ods.
Attesten of diploma's
Een attest of diploma, relevant binnen de doelstelling of werking van de vereniging: een attest of diploma van een opleiding met de doelstelling om de persoonlijke bijdrage aan de primaire doelstelling van de vereniging te verbeteren of op peil te houden en zo mee te werken aan de kwaliteit van de werking of de interne organisatie.
Bijvoorbeeld (Hoofd-) animator, instructeur, bedrijfskunde, boekhouder, bestuursgerichte opleidingen (bundel de attesten in één bijlage)
Bestanden moeten kleiner zijn dan 15 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt rtf pdf doc docx odt xls xlsx ods zip.
Bundel de attesten in één bijlage
Bestanden moeten kleiner zijn dan 15 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt xls xlsx ods zip.
Webpagina van de vereniging