Wat organiseren wij

Speelpleinwerkingen

Tijdens de maanden juli en augustus kunnen kleuters, kinderen en jongeren terecht op de speelpleinwerkingen. Op het speelplein is spelen belangrijk, het is een doel op zich. Plezier maken is wat telt! Het is vakantie! In een samenleving waarbij er van kinderen veel verwacht wordt en de druk alsmaar toeneemt, kan het speelplein tijdens de vakantie de nodige verademing zijn. Het gaat om eigen ‘vrije’ tijd van kinderen die ze zelf en ‘zonder agenda’ vorm kunnen geven.

Kinderen kunnen zich per dag inschrijven en vooraf inschrijven kan maar is niet nodig.

Enkel tijdens de zomervakantie organiseren we de speelpleinwerkingen.

Speelbus

De Speelbus is een mobiele speelpleinwerking die tijdens de zomervakantie langs verschillende pleintjes en speelstraten trekt. Alle kinderen uit de buurt zijn welkom om gratis mee te komen spelen en knutselen. Doordat de Speelbus heel toegankelijk en laagdrempelig is, komen er vaak kinderen uit kwetsbare doelgroepen langs die de stad met het klassieke aanbod niet bereikt.

Kinderen kunnen vrij deelnemen en mogen (onder toezicht) komen en gaan.

Buiten de zomervakantie rijdt de Speelbus ook tijdens het jaar uit naar evenementen en projecten.

Kampen

Kleuters, kinderen en jongeren kunnen in de vakantie deelnemen aan verschillende kampen. De nadruk ligt op talentontdekking en -ontwikkeling. Daarom bevatten de kampen een waaier aan activiteiten zoals sporten, bewegen, knutselen, toneel spelen, taal, dansen, koken en zoveel meer maar focussen we steeds op een thema. Zo bieden ze voor elk wat wils!  

Kinderen schrijven zich altijd in voor een hele week, daginschrijvingen zijn niet mogelijk. 

Elke vakantie organiseren we kampen. 

Grabbelpas

Kleuters en kinderen kunnen in de vakantie deelnemen aan Grabbelpasactiviteiten. Ook hier ligt de nadruk op talentontdekking en -ontwikkeling en werken we rond een bepaald thema dat varieert tussen sport, spel, dans, creativiteit, theater, muziek, uitstappen, circus, … en zoveel meer. De activiteiten duren meestal geen volledige dag (tenzij we op uitstap gaan). 

Kinderen schrijven zich op voorhand in per workshop.

Elke korte vakantie organiseren we Grabbelpasactiviteiten.