Werken voor sport en jeugd

De dienst sport en jeugd maakt voor de begeleiding en ondersteuning van zijn vrijetijdsactiviteiten en -werkingen gebruik van vrijwilligers, (hoofd)animatoren, sportmonitoren en zwemlesgevers. De dienst is altijd op zoek naar enthousiaste jongeren om deze functies in te vullen. Interesse? Geef je dan op via het respectievelijke formulier en de dienst zal je contacteren als ze op zoek gaat naar medewerkers. Heb je een animatorcursus gevolgd en ben je op zoek naar een stageplaats? Dan kan dat bij een van de speelpleinwerkingen.

Vrijwilliger

Voor de begeleiding en ondersteuning van de Grabbelpasactiviteiten (tijdens de korte schoolvakanties) en de Buitenspeeldag zet de dienst sport en jeugd vrijwilligers in. Deze werken met een vrijwilligersovereenkomst. De vergoeding bedraagt 15 euro voor halvedagactiviteiten (minder dan vier uur) en 30 euro voor heledagactiviteiten (meer dan vier uur). Om als vrijwilliger te werken, moet je niet voldoen aan specifieke voorwaarden maar de dienst verwacht wel dat kandidaten minstens 16 jaar oud zijn en enige affiniteit hebben met het jeugdwerk of ervaring hebben in het jeugdwerk.

(Hoofd)animator

Voor de begeleiding en ondersteuning van de speelpleinwerkingen (tijdens de zomervakantie) zet de dienst sport en jeugd (hoofd)animatoren in. Deze werken met een animatorcontract. De vergoeding bedraagt 11,76 euro per uur als animator en 15,10 euro per uur als hoofdanimator. Om als (hoofd)animator te werken, moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

Animator

 • twee jaar nuttige ervaring hebben in een leidinggevende functie in het jeugdwerk OF
 • minimum twee jaar een opleiding in een pedagogische richting volgen OF
 • in het bezit zijn van een attest 'animator in het jeugdwerk'

Hoofdanimator

 • vijf jaar nuttige ervaring hebben in een leidinggevende functie in het jeugdwerk OF
 • in het bezit zijn van een diploma in een pedagogische opleiding OF
 • in het bezit zijn van een attest 'hoofdanimator in het jeugdwerk'

De toewijzingsprocedure kan je opvragen bij de dienst sport en jeugd.

Sportmonitor en zwemlesgever

Voor de begeleiding en ondersteuning van de sportkampen (tijdens de korte schoolvakanties en zomervakanties), de lessen turbozwemmen en de zwemlesreeksen zet de dienst sport en jeugd sportmonitoren en zwemlesgevers in. Deze werken met een monitorencontract op niveau B of C. De vergoeding bedraagt 12,02 euro voor niveau C en 15,10 euro voor niveau B. Om als sportmonitor of zwemlesgever te werken, moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

Niveau C

Een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs hebben met bijkomend:

 • een VTS-diploma in de betrokken sporttak OF
 • een attest bewegingsanimator én ervaring in de betrokken sporttak OF
 • een bewijs van pedagogische bekwaamheid én ervaring in de betrokken sporttak OF
 • het eerste jaar bachelor lichamelijke opvoeding of het eerste jaar kleuter- of lager onderwijs én de bijhorende stage met succes hebben afgerond

Niveau B

 • een bachelor- of masterdiploma lichamelijke opvoeding, kinesitherapie of ergotherapie hebben OF
 • een bachelor- of masterdiploma onderwijs (kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs) én ervaring in de betrokken sporttak hebben OF
 • een diploma hebben dat toegang geeft tot het niveau B met bijkomend VTS-instructeur B/ trainer B in de betrokken sporttak OF
 • een diploma hebben dat toegang geeft tot het niveau B met bewijs van pedagogische bekwaamheid én ervaring in de betrokken sporttak