Wereldtals (2020)

Herentals haalt de wereld in huis


Van 22 februari tot 25 april 2020 haalt Herentals de wereld in huis. De derdewereldraad spoort verenigingen, organisaties en scholen aan om tijdens deze periode een activiteit rond het thema Noord-Zuid te organiseren. Zo kunt u, dicht bij huis, kennismaken met andere culturen, gewoonten en gebruiken. Wereldtals is de noemer waaronder al de activiteiten gebundeld zijn. De pijlers zijn respect, verbondenheid en diversiteit.