Kermis 2020

Stad zoekt kermisuitbaters

De stad zoekt kermisuitbaters voor de Paaskermis en de Septemberkermis in het centrum, en voor de Meikermis in Morkhoven. Geïnteresseerden kunnen tot 10 februari 2020 een toewijzing aanvragen.
 
Paaskermis van 10 tot en met 15 april 2020 (Herentals centrum)
 
Losse standplaatsen voor kermisattracties type A (break-dance, booster, G-force,….)
 • 1 zone met afmeting 23 x 51 meter
 • 1 zone met afmeting 6 x 7,5 meter
Septemberkermis van 4 tot en met 9 september 2020 (Herentals centrum)
 
Losse standplaatsen voor kermisattracties type A (break-dance, booster, G-force,….)
 • 1 zone met afmeting 23 x 51 meter
 • 1 zone met afmeting 6 x 7,5 meter
Meikermis van 9 tot en met 11 mei 2020 (Morkhoven)
 
Standplaatsen voor
 • 1 kindermolen
 • 1 vliegmolen
 • 1 lunapark
 • 1 kermisattracties type A (break-dance, booster, G-force,….) of een autoscooter

Procedure

Bent u geïnteresseerd? Van 1 januari tot en met 10 februari 2020 kunt u een toewijzing aanvragen via een brief of een mail aan de stad Herentals. U moet de volgende bewijsstukken meesturen:

 • bewijs van een machtiging als werkgever in kermisactiviteiten
 • kopie van de verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en inzake brandrisico’s
 • kopie van het keuringsattest van elektriciteit en gas
 • foto’s van de attractie met opgave van de oppervlaktematen (inclusief luifels & eventuele kassamodules)
 • wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen betreft, aangedreven door een niet-menselijke energiebron, een bewijs dat de attractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen
 • het bewijs dat de uitbating van een kermisattractie met dieren voldoet aan de reglementaire voorschriften
 • het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel en de personen die er werkzaam zijn, voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid
Contactgegevens

Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
info@herentals.be
tel. 014-28 50 50

Wetgeving
 • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.
 • Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten ambulante activiteiten in kermisgastronomie.
 • Het kermisreglement van de stad Herentals van 2 juli 2019.

SEPTEMBERKERMIS

 • start op de zaterdag voor de laatste zondag van augustus (tien dagen)
 • van 29 augustus tot 7 september 2020
 • Vanwege de coronamaatregelen verhuist de kermis van het centrum naar het multifunctioneel terrein op Sint-Janneke

NOORDERWIJK CENTRUM

 • start op de eerste zondag van oktober (vijf dagen)
 • van 4 tot 8 oktober 2020