Verkiezingen 2019

Wachtrijen aan de kiesbureaus

 • 13.15 uur: alles is overal kalm.
 • 11.51 uur: het is zeer druk in De Vesten.
 • 11.18 uur: overal loopt het vlot.
 • 9.53 uur: aan alle kiesbureaus wacht u maximaal 5 minuten.
 • 9.36 uur: tien minuten wachten aan kiesbureau 21 in Noorderwijk.
 • De kiesbureaus zijn open.

 

Medische redenen

U kunt, maar u moet geen volmacht geven.

GEEN VOLMACHT

Documenten:

 • kiesbrief
 • doktersattest

Binnenbrengen:

 • tot 26/05/2019: in het administratief centrum (Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals)
 • op 26/05/2019: in het stembureau waar de kiezer normaal moet gaan stemmen
 • na 26/05/2019: bij het vredegerecht (Belgiëlaan 29, 2200 Herentals)

WEL VOLMACHT

Documenten:

Hoe stemmen:

 • Als volmachtkrijger moet u eerst in uw eigen stembureau gaan stemmen.
 • Daarna gaat u naar het stembureau van de volmachtgever, ook al is dit in een andere gemeente.
 • U neemt de bovenstaande documenten mee en uw eigen kiesbrief en identiteitskaart.

 

Tijdelijk verblijf in het buitenland omwille van privéredenen

Als u een bewijs hebt van uw verblijf in het buitenland kunt u, maar u moet geen volmacht geven. Geeft u een verklaring op eer, dan bent u verplicht om een volmacht te geven.

GEEN VOLMACHT

Documenten:

 • kiesbrief
 • bewijs (boeking via reisbureau, internet, vliegtickets, ...) waarop uw naam en de periode van de reis duidelijk vermeld zijn. 

Binnenbrengen:

 • tot 26/05/2019: in het administratief centrum (Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals)
 • op 26/05/2019: in het stembureau waar de kiezer normaal moet gaan stemmen
 • na 26/05/2019: bij het vredegerecht (Belgiëlaan 29, 2200 Herentals)

WEL VOLMACHT

Documenten:

 • kiesbrief
 • volmachtformulier voor Belgische kiezers (te ondertekenen door volmachtgever en volmachtkrijger)
 • volmachtformulier voor Europese kiezers (te ondertekenen door volmachtgever en volmachtkrijger)

 • attest van tijdelijk verblijf in het buitenland. Voor dit attest komt u persoonlijk naar het onthaal van het stadsloket, ten laatste op 24/05/2019. Dit kan zonder afspraak. U neemt een bewijs mee (boeking via reisbureau, internet, vliegtickets, ...) waarop uw naam en de periode van de reis duidelijk vermeld zijn. Als u geen bewijs hebt, volstaat een verklaring op eer.

Hoe stemmen:

 • Als volmachtkrijger moet u eerst in uw eigen stembureau gaan stemmen.
 • Daarna gaat u naar het stembureau van de volmachtgever, ook al is dit in een andere gemeente.
 • U neemt de bovenstaande documenten mee en uw eigen kiesbrief en identiteitskaart.

Verblijf in het buitenland omwille van beroeps- of dienstredenen (+ gezinsleden)

U kunt, maar u moet geen volmacht geven.

GEEN VOLMACHT

Documenten:

 • kiesbrief
 • attest van de werkgever

Binnenbrengen:

 • tot 26/05/2019: in het administratief centrum (Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals)
 • op 26/05/2019: in het stembureau waar de kiezer normaal moet gaan stemmen
 • na 26/05/2019: bij het vredegerecht (Belgiëlaan 29, 2200 Herentals)

WEL VOLMACHT

Documenten:

Hoe stemmen:

 • Als volmachtkrijger moet u eerst in uw eigen stembureau gaan stemmen.
 • Daarna gaat u naar het stembureau van de volmachtgever, ook al is dit in een andere gemeente.
 • U neemt de bovenstaande documenten mee en uw eigen kiesbrief en identiteitskaart.

Werken op de dag van de verkiezingen

U kunt, maar u moet geen volmacht geven.

GEEN VOLMACHT

Documenten:

 • kiesbrief
 • attest van de werkgever

Binnenbrengen:

 • tot 26/05/2019: in het administratief centrum (Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals)
 • op 26/05/2019: in het stembureau waar de kiezer normaal moet gaan stemmen
 • na 26/05/2019: bij het vredegerecht (Belgiëlaan 29, 2200 Herentals)

WEL VOLMACHT

Documenten:

Hoe stemmen:

 • Als volmachtkrijger moet u eerst in uw eigen stembureau gaan stemmen.
 • Daarna gaat u naar het stembureau van de volmachtgever, ook al is dit in een andere gemeente.
 • U neemt de bovenstaande documenten mee en uw eigen kiesbrief en identiteitskaart.

Student

U kunt, maar u moet geen volmacht geven.

GEEN VOLMACHT

Documenten:

 • kiesbrief
 • attest van de hogeschool of universiteit

Binnenbrengen:

 • tot 26/05/2019: in het administratief centrum (Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals)
 • op 26/05/2019: in het stembureau waar de kiezer normaal moet gaan stemmen
 • na 26/05/2019: bij het vredegerecht (Belgiëlaan 29, 2200 Herentals)

WEL VOLMACHT

Documenten:

Hoe stemmen:

 • Als volmachtkrijger moet u eerst in uw eigen stembureau gaan stemmen.
 • Daarna gaat u naar het stembureau van de volmachtgever, ook al is dit in een andere gemeente.
 • U neemt de bovenstaande documenten mee en uw eigen kiesbrief en identiteitskaart.

Schipper, marktkramer of kermisreiziger (+ gezinsleden)

U kunt, maar u moet geen volmacht geven.

GEEN VOLMACHT

Documenten:

 • kiesbrief
 • formulier A96b (attest van uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger). Voor dit attest komt u persoonlijk naar het onthaal van het stadsloket, ten laatste op 24/05/2019. Dit kan zonder afspraak. Het attest wordt ondertekend door de burgemeester.

Binnenbrengen:

 • tot 26/05/2019: in het administratief centrum (Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals)
 • op 26/05/2019: in het stembureau waar de kiezer normaal moet gaan stemmen
 • na 26/05/2019: bij het vredegerecht (Belgiëlaan 29, 2200 Herentals)

WEL VOLMACHT

Documenten:

 • kiesbrief
 • formulier A96b (attest van uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger). Voor dit attest komt u persoonlijk naar het onthaal van het stadsloket. Dit kan zonder afspraak. Het attest wordt ondertekend door de burgemeester.
 • volmachtformulier voor Belgische kiezers (te ondertekenen door volmachtgever en volmachtkrijger)
 • volmachtformulier voor Europese kiezers (te ondertekenen door volmachtgever en volmachtkrijger)

Hoe stemmen:

 • Als volmachtkrijger moet u eerst in uw eigen stembureau gaan stemmen.
 • Daarna gaat u naar het stembureau van de volmachtgever, ook al is dit in een andere gemeente.
 • U neemt de bovenstaande documenten mee en uw eigen kiesbrief en identiteitskaart.

Verblijf in een strafinrichting

U kunt, maar u moet geen volmacht geven.

GEEN VOLMACHT

Documenten:

 • kiesbrief
 • attest van de strafinrichting

Binnenbrengen:

 • tot 26/05/2019: in het administratief centrum (Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals)
 • op 26/05/2019: in het stembureau waar de kiezer normaal moet gaan stemmen
 • na 26/05/2019: bij het vredegerecht (Belgiëlaan 29, 2200 Herentals)

WEL VOLMACHT

Documenten:

Hoe stemmen:

 • Als volmachtkrijger moet u eerst in uw eigen stembureau gaan stemmen.
 • Daarna gaat u naar het stembureau van de volmachtgever, ook al is dit in een andere gemeente.
 • U neemt de bovenstaande documenten mee en uw eigen kiesbrief en identiteitskaart.

Geloofsovertuiging

U kunt, maar u moet geen volmacht geven.

GEEN VOLMACHT

Documenten:

 • kiesbrief
 • attest van de religieuze overheid

Binnenbrengen:

 • tot 26/05/2019: in het administratief centrum (Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals)
 • op 26/05/2019: in het stembureau waar de kiezer normaal moet gaan stemmen
 • na 26/05/2019: bij het vredegerecht (Belgiëlaan 29, 2200 Herentals)

WEL VOLMACHT

Documenten:

Hoe stemmen:

 • Als volmachtkrijger moet u eerst in uw eigen stembureau gaan stemmen.
 • Daarna gaat u naar het stembureau van de volmachtgever, ook al is dit in een andere gemeente.
 • U neemt de bovenstaande documenten mee en uw eigen kiesbrief en identiteitskaart.

Belgen in België

In België geldt de stemplicht voor alle Belgen die:

 • op de dag van de verkiezing minstens 18 jaar zijn.
 • ingeschreven zijn in een Belgische gemeente op de dag waarop de kiezerslijst afgesloten wordt (1 maart 2019).
 • zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing uit het kiesrecht.

U bent verplicht te stemmen voor de Europese, federale en regionale verkiezingen.

Hebt u geen voorkeur voor een politieke partij, dan kunt u een blanco stem uitbrengen op de stemcomputer.

Belgen in het buitenland

Belgen die in het buitenland wonen, zijn kiezer als ze:

 • op de dag van de verkiezing minstens 18 jaar zijn.
 • ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters die bijgehouden worden in de consulaire beroepsposten op 1 maart 2019.
 • zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing uit het kiesrecht.

Belgen ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters met woonplaats binnen de EU, zijn verplicht te stemmen voor de federale verkiezingen en hebben de keuze om te stemmen voor de Europese verkiezingen. Zij kunnen op twee manieren deelnemen aan de Europese verkiezingen:

 • Ofwel stemmen zij op een lijst in de EU-Lidstaat van verblijf. Hiervoor moeten zij zich informeren bij de bevoegde lokale autoriteiten.
 • Ofwel brengen zij hun stem uit voor kandidaten op Belgische lijsten.

Belgen ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters met woonplaats buiten de EU, zijn verplicht deel te nemen aan de verkiezingen voor de federale Kamer en aan de verkiezingen voor het Europees Parlement.

De Belgen in het buitenland dienen een aanvraag tot deelname aan de verkiezingen in bij hun bevoegde consulaire beroepspost. 

EU-burgers in België

Niet-Belgische burgers van de Europese Unie kunnen stemmen voor het Europese parlement, maar niet voor het federale en Vlaamse parlement. Eenmaal u erkend bent als kiezer, bent u verplicht om te stemmen op een Belgische lijst. U kunt niet meer deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst.

VOORWAARDEN

 • U bent op 1 maart 2019 ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente.
 • U hebt op de dag van de verkiezing de leeftijd van achttien jaar bereikt.
 • U bent op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst van het stemrecht.

PROCEDURE

 • U dient vóór 28 februari 2019 een schriftelijke aanvraag in bij het stadsbestuur. Daarvoor komt u persoonlijk naar het onthaal van het stadsloket. Dit kan zonder afspraak. 
 • Het college van burgemeester en schepenen controleert of u aan de voorwaarden voldoet. Als dat het geval is, wordt u ingeschreven op de kiezerslijst.

De erkenning van kiezer blijft geldig zolang u blijft voldoen aan de kiesvoorwaarden of zolang u niet afziet van uw hoedanigheid van kiezer, ongeacht de gemeente waar u uw verblijfplaats heeft. U kunt echter geen afstand doen van uw hoedanigheid van kiezer in de periode tussen de afsluiting van de kiezerslijsten (1 maart 2019) en de verkiezing (26 mei 2019).

 

Op zondag 26 mei 2019 kiezen we de leden van het Europese, het federale en het Vlaamse parlement. We bereiden u graag voor op een vlotte en aangename kiesgang

Hoe moet u stemmen?

Het stemmen gebeurt met hetzelfde stemsysteem als bij de vorige verkiezingen, afgezien van enkele kleine aanpassingen. We sommen hier de belangrijkste stappen op:

 • U ontvangt in het stembureau een kaart. U steekt de kaart in een stemcomputer en volgt de instructies op het scherm.
 • U stemt door met uw vinger het scherm aan te raken. U stemt eerst voor het Europese Parlement, vervolgens voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en ten slotte voor de verkiezing van het Vlaams Parlement.
 • De computer drukt uw stem af op een papiertje. Zo kunt u controleren of uw stem juist is weergegeven.
 • U vouwt dit papiertje dicht en begeeft u naar de urne. Daar scant u het papiertje in. Dat doet u door de afgedrukte code met de inkt naar beneden op de scanner te leggen.
 • Als dit scannen in orde is, vouwt u uw papiertje opnieuw dicht. De klep van de urne gaat open en u steekt het papiertje in de urne.

Volmacht of verontschuldiging

Als u een geldige reden hebt om niet deel te nemen aan de verkiezingen, kunt u een volmacht aan een andere kiezer geven. Iedere kiezer mag slecht 1 volmacht krijgen.

Wie moet stemmen?

Bekendmaking van de kiezerslijsten

(publicatiedatum: 6 maart 2019)

U kunt op het secretariaat in het administratief centrum (Augustijnenlaan 30) navragen of u op de kiezerslijst voor de verkiezingen van 26 mei staat. U kunt ook nakijken of uw gegevens correct zijn. De lijst bevat de naam, de geboortedatum, het geslacht en de hoofdverblijfplaats van elke inwoner van Herentals die aan de kiesvoorwaarden voldoet. Voor EU-onderdanen die als kiezer geregistreerd zijn, staat ook de nationaliteit vermeld.

Bent u ten onrechte ingeschreven, weggelaten of geschrapt, of zijn uw gegevens niet juist, dan kunt u tot 14 mei 2019 bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Informatie voor kandidaten