Vacature voor schoonmakers

niveau D, deeltijds/voltijds, contractueel

Je zorgt samen met je collega's van team facility voor de schoonmaak van onze kantoren, lokalen, gangen, trappen, meubilair en sanitair, zowel van onze administratieve diensten en scholen, als van sporthallen en zwembaden. 

Aanwervingsvoorwaarden

  • je slaagt voor de selectieprocedure.

Wij bieden

  • een dynamische werkomgeving met persoonlijke ontwikkelingskansen
  • maaltijdcheques van 8 euro
  • mobiliteitsvergoeding (fiets / openbaar vervoer)
  • aan de functie van schoonmaker is de weddeschaal D1-D3 verbonden. De geïndexeerde brutojaarwedde in het niveau D1 bedraagt minimaal 23.618,14 euro en maximaal 32.497,14 euro.
  • als je beroepservaring in de privésector of als zelfstandige relevant is voor de functie van schoonmaker krijg je graadanciënniteit, niveau-anciënniteit en dienstanciënniteit.

Solliciteren

Stuur je kandidatuur met een uitgebreid en duidelijk cv uiterlijk op 25 september 2021 naar info@herentals.be aan college van burgemeester en schepenen, 
Administratief Centrum, Augustijnenlaan 30 in 2200 Herentals. De selectiegesprekken zijn gepland op 12 oktober 2021. 

Voor meer info over de functie en het loon mag je contact opnemen met de dienst personeel en organisatie: 014-28 50 50 of personeelsdienst@herentals.be.