Vacature voor maatschappelijk werker

niveau B, voltijds, contract van bepaalde duur

Herentals is voor heel wat talent een thuishaven en een kruispunt voor wie vooruit wil. Onze inwoners bieden we alle faciliteiten en dienstverlening van een centrumstad. Voor uw ambitie, het centrum van waaruit u verder komt als maatschappelijk werker bij de sociale dienst.

functiebeschrijving
 • algemeen maatschappelijk werk;

  • verzorgen van intake;

  • stellen van de diagnose;

  • opstellen van een hulpverleningsplan met onder meer budgetbeheer, budgetbegeleiding, ...;

  • psychosociale begeleiding: ondersteuning van de cliënt, cliënten helpen duiden van zijn problemen, stimuleren van de zelfredzaamheid, verzamelen en verstrekken van informatie over de hulpvraag;

  • opzetten van communicatiestructuren en samenwerkingsverbanden met andere hulpverleners  of dienstverlenende organisaties (schakelfunctie);

  • contacten leggen met andere hulpverleningsinstanties;

  • uitbouwen van netwerken en samenwerkingsverbanden;

  • ondersteunen van de collega-maatschappelijk werkers;

  • aan de cliënt de beslissingen rapporteren die genomen zijn door de raad voor maatschappelijk welzijn of het bijzonder comité sociale dienst;

  • bemiddelen tussen cliënt en de raad voor maatschappelijk welzijn of het bijzonder comité sociale dienst, ...

 
aanwervingsvoorwaarden
 • U heeft een bachelordiploma maatschappelijk of sociaal werk
  of een diploma van sociaal verpleegkundige in combinatie met een bachelor sociale gezondheidszorg (banaba);

 • U heeft een rijbewijs B

 

wij bieden
 • een contract van bepaalde duur voor een periode van 1 maand, mogelijk verlengbaar;
 • een concurrentiële wedde: aan de functie van maatschappelijk werker is de weddeschaal B1-B3 verbonden. De geïndexeerde bruto jaarwedde bedraagt voor een voltijdse functie minimum 30.119,3 en maximum 40.652,35 euro;
 • maaltijdcheques (7,50 euro);

 • een fietsvergoeding of volledige terugbetaling openbaar vervoer.

 • glijdende werkuren

 
solliciteren

Bezorg uw kandidaatstelling met motivatiebrief en een uitgebreid en duidelijk cv en een kopie van het gevraagde diploma uiterlijk op 22 november 2020 aan sienverwimp@ocmwherentals.be.

Voor meer inlichtingen over de functie kunt u terecht bij Sien Verwimp, diensthoofd sociale dienst, tel. 014-24 66 20.

De kandidaten die voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op 26 november 2020 (voormiddag).