Vacature voor een expert omgeving - specialiteit handhaving

niveau B, contractueel, voltijds, knelpuntberoep, met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar

Herentals is voor heel wat talent een thuishaven en een kruispunt voor wie vooruit wil. Onze inwoners bieden we alle faciliteiten en dienstverlening van een centrumstad. Voor uw ambitie het centrum van waaruit u verder komt als expert omgeving - specialiteit handhaving.

 
Functiebeschrijving

U werkt een visie uit over handhaving inzake ruimtelijke ordening en leefmilieu en behandelt de dossiers over handhaving. U werkt wat handhaving betreft ondersteunend voor de technische dienst, de stedelijke werkplaats en de dienst patrimonium. U bent back-up voor de expert omgeving specialisme milieu en behandelt en beoordeelt dus eveneens vergunningsaanvragen. U werkt ten slotte ruimtelijke uitvoeringsplannen mee uit, coördineert ze en volgt ze op.

Bekijk zeker ook de gedetailleerde functiebeschrijving hieronder.

 
Aanwervingsvoorwaarden
 • U heeft bij voorkeur een diploma master in de stedenbouw en ruimtelijke ordening of een academische bachelor.

 • Als u niet over dit diploma beschikt, komen ook een master die rechtstreeks toegang geeft tot de opleiding master in de stedenbouw en ruimtelijke planning en een professionele bachelor in aanmerking. In deze gevallen bent u bereid om, indien nodig, een bijkomende opleiding te volgen. We verwachten in deze gevallen ook een bijkomende motivatie waarin u de affiniteit met de functie verduidelijkt.

 • Kandidaten die niet over het vereiste diploma beschikken worden toch in aanmerking genomen als zij:

  • relevante beroepservaring hebben en slagen voor een gerichte niveau- of capaciteitstest;

  • beschikken over een op de functie afgestemd ervaringsbewijs, uitgereikt overeenkomstig de Vlaamse regelgeving over de titels van beroepsbekwaamheid of over een op de functie afgestemd relevant ervaringsbewijs erkend door de Vlaamse regering;

  • beschikken over een op de functie afgestemd attest van een beroepsopleiding die zij gevolgd hebben bij een door de Vlaamse regering erkende instelling voor beroepsopleiding.

 • U slaagt voor de selectieprocedure. De schriftelijke test en het interview hebben plaats in oktober 2020.

 
Wij bieden
 • een dynamische werkomgeving met persoonlijke ontwikkelingskansen;
 • maaltijdcheques;
 • hospitalisatieverzekering;
 • mobiliteitsvergoeding (fiets / openbaar vervoer).

Aan de functie van expert is de weddeschaal B1-B3 verbonden. De geïndexeerde bruto jaarwedde in niveau B1 bedraagt minimum 30.119.3 en maximum 40.652,35 euro.

 
Solliciteren

Bezorg uw kandidaatstelling met een uitgebreid en duidelijk cv en een kopie van het gevraagde diploma uiterlijk op 14 september 2020 aan:

College van burgemeester en schepenen
administratief centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals