Vacature voor een expert duurzaamheid

niveau B, contractueel, voltijds, knelpuntberoep, met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar

Herentals is voor heel wat talent een thuishaven en een kruispunt voor wie vooruit wil. Onze inwoners bieden we alle faciliteiten en dienstverlening van een centrumstad. Voor uw ambitie het centrum van waaruit u verder komt als expert duurzaamheid.

 
Functiebeschrijving

Het stadsbestuur streeft naar een (pro-)actief milieu- en duurzaamheidsbeleid en doet daarvoor een beroep op de dienst omgeving, waarvan u deel uit gaat maken. U staat in voor de dossiers over milieu, natuur, dierenwelzijn en duurzaamheid. U verleent beleidsadvies en vervult beleidsondersteunende taken. U sensibiliseert en staat in voor een correcte en klantvriendelijke informatieverstrekking. Als deskundige heeft u een duurzaamheidsreflex en wilt u werken aan een beter milieu in onze stad. U bent mee verantwoordelijk voor het behalen van onze klimaatdoelstellingen en dit via allerlei projecten en acties. U draagt met andere woorden het thema duurzaamheid hoog in het vaandel.

Bekijk zeker ook de gedetailleerde functiebeschrijving hieronder.

 
Aanwervingsvoorwaarden
  • U heeft een diploma in een milieugerelateerde richting, dat toegang geeft tot het niveau B (bachelor);

  • U slaagt voor de selectieprocedure: een schriftelijke test en interview in oktober 2020.

 
Wij bieden
  • een dynamische werkomgeving met persoonlijke ontwikkelingskansen;
  • maaltijdcheques;
  • hospitalisatieverzekering;
  • mobiliteitsvergoeding (fiets / openbaar vervoer).

Aan de functie van expert is de weddeschaal B1-B3 verbonden. De geïndexeerde bruto jaarwedde in niveau B1 bedraagt minimum 30.119.3 en maximum 40.652,35 euro.

 
Solliciteren

Bezorg uw kandidaatstelling met een uitgebreid en duidelijk cv en een kopie van het gevraagde diploma uiterlijk op 14 september 2020 aan:

College van burgemeester en schepenen
administratief centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals