Vacature voor een diensthoofd technische dienst

niveau A1a-A3a, contractueel, voltijds, met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar, knelpuntberoep

Herentals is voor heel wat talent een thuishaven en een kruispunt voor wie vooruit wil. Onze inwoners bieden we alle faciliteiten en dienstverlening van een centrumstad. Voor uw ambitie het centrum van waaruit u verder komt als diensthoofd technische dienst.

Functiebeschrijving

Als diensthoofd van de technische dienst stuurt u een multidisciplinair, enthousiast en dynamisch team aan dat instaat voor de uitvoering van complexe projecten. U coacht en leidt een team van 15 medewerkers met zeer uiteenlopende taken die betrekking hebben op wegenbouw, rioleringsinfrastructuur, gebouwen, groenbeheer, mobiliteit, begraafplaatsen, … U begeleidt en ondersteunt projecten vanaf de planningsfase tot en met de uitvoering, en maakt tevens visies op die zowel op korte als lange termijn toegepast kunnen worden en die een antwoord bieden op huidige maatschappelijke vraagstukken. U smeedt nauwe banden met de overige diensten binnen de sector stadsontwikkeling (dienst omgeving, patrimonium en stedelijke werkplaatsen) om zo eigentijdse en toekomstige uitdagingen succesvol tegemoet te gaan. U levert zo een actieve bijdrage vanuit uw expertise aan het beleid. U neemt initiatief, formuleert creatieve oplossingen en communiceert met externe partners en overheden. Met veel zin voor innovatie zet u al uw kennis en energie in voor Herentals, de stad van aanpakkers!

Bekijk zeker ook de gedetailleerde functiebeschrijving hieronder.

Aanwervingsvoorwaarden
 • U heeft een diploma dat toegang geeft tot het niveau A;

 • en u slaagt voor de selectieprocedure:

  • een schriftelijke test op maandag 3 augustus 2020

  • psychotechnische proeven in de week van 24 augustus 2020

  • een interview in de loop van de maand september 2020

Wij bieden
 • een dynamische werkomgeving met persoonlijke ontwikkelingskansen;
 • maaltijdcheques;
 • hospitalisatieverzekering;
 • mobiliteitsvergoeding (fiets / openbaar vervoer).

Aan de functie van diensthoofd is de weddeschaal A1a-A3a verbonden. De geïndexeerde bruto jaarwedde in niveau A1a bedraagt minimum 37.295,765 en maximum 58.034,6 euro.

Als uw beroepservaring in de privésector of als zelfstandige relevant is voor de functie van diensthoofd technische dienst, dan krijgt u graadanciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit.

Solliciteren

Bezorg uw kandidaatstelling met een uitgebreid en duidelijk cv en een kopie van het gevraagde diploma uiterlijk op 4 juli 2020 aan:
College van burgemeester en schepenen
administratief centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals

of: info@herentals.be