Vacature voor een arbeider wegen

niveau D, contractueel, voltijds, wervingsreserve van twee jaar, knelpuntberoep

Herentals is voor heel wat talent een thuishaven en een kruispunt voor wie vooruit wil. Onze inwoners bieden we alle faciliteiten en dienstverlening van een centrumstad. Voor uw ambitie het centrum van waaruit u verder komt als arbeider wegen.

Functiebeschrijving

Als arbeider wegen bij het stadsbestuur van Herentals biedt u technische ondersteuning bij de werkzaamheden van de dienst wegen, signalisatie en bermbeheer. U herstelt onder meer putten en verzakkingen in wegen en stoepen. U verwerkt koud en warm asfalt en herstelt asfaltwegen. U plaatst en past boordstenen aan. U sluit rioleringen aan en herstelt ze indien nodig. U voert klinker- en kasseiwerken uit, legt betonnen stoeptegels en goten en legt inritten aan, ...

Aanwervingsvoorwaarden
  • U slaagt voor de selectieprocedure. De praktische test heeft plaats op 31 augustus 2020 en het interview op 17 september 2020.

Wij bieden
  • een dynamische werkomgeving met persoonlijke ontwikkelingskansen;
  • maaltijdcheques;
  • hospitalisatieverzekering;
  • mobiliteitsvergoeding (fiets / openbaar vervoer).

Aan de functie van arbeider is de weddeschaal D1-D3 verbonden. De geïndexeerde bruto jaarwedde in niveau D1 bedraagt minimum 22.701,77 en maximum 31.236,27 euro.

Als uw beroepservaring in de privésector of als zelfstandige relevant is voor deze functie, dan krijgt u graadanciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit.

Solliciteren

Bezorg uw kandidaatstelling met een uitgebreid en duidelijk cv uiterlijk op 4 juli 2020 aan:
College van burgemeester en schepenen
administratief centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals

of: info@herentals.be