Vacature voor een arbeider wegen

niveau D, voltijds, contractueel, wervingsreserve van twee jaar, knelpuntberoep

Herentals is voor heel wat talent een thuishaven en een kruispunt voor wie vooruit wil. Onze inwoners bieden we alle faciliteiten en dienstverlening van een centrumstad. Voor uw ambitie, het centrum van waaruit u verder komt als arbeider wegen.

functiebeschrijving
  • U biedt technische ondersteuning bij de werkzaamheden van het 12 man sterke team wegen en waterlopen, zoals het herstellen van putten en verzakkingen van wegen en voetpaden, het verwerken van koud en warm asfalt, het aanpassen van boordstenen, aansluiten en/of herstellen van rioleringen, uitvoeren van klinker- en kasseiwerken, metsel- en voegwerk, ... Voert u dit werk uit op een gepaste manier met aandacht voor kwaliteit en veiligheid voor uzelf en uw omgeving, dan bent u onze kandidaat. Een rijbewijs C strekt tot aanbeveling. 

aanwervingsvoorwaarden
  • U slaagt voor de selectieprocedure: een praktische test op 8 maart 2021 en een interview op 1 april 2021.

wij bieden
  • een dynamische werkomgeving met persoonlijke ontwikkelingskansen,
  • maaltijdcheques,
  • mobiliteitsvergoeding (fiets / openbaar vervoer),
  • Aan de functie van arbeider is de weddeschaal D1-D3 verbonden. De geïndexeerde brutojaarwedde in het niveau D1 bedraagt minimum 23.155,3 euro en maximum 31.860,3 euro. Als uw beroepservaring in de privésector of als zelfstandige relevant is voor de functie van arbeider wegen krijgt u graadanciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit.
solliciteren

Bezorg uw kandidaatstelling met een uitgebreid en duidelijk cv uiterlijk op 14 februari 2021 aan:
College van burgemeester en schepenen
administratief centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals

of info@herentals.be