Vacature voor een teamleider wegen & technieken gebouwen

niveau C4-C5, contractueel, voltijds, knelpuntberoep, met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar

Herentals is voor heel wat talent een thuishaven en een kruispunt voor wie vooruit wil. Onze inwoners bieden we alle faciliteiten en dienstverlening van een centrumstad. Voor uw ambitie het centrum van waaruit u verder komt als teamleider wegen & technieken gebouwen (m/v).

Functiebeschrijving

De teamleider wegen & technieken gebouwen geeft leiding aan twee teams: het team wegen, signalisatie & bermbeheer en het team technieken gebouwen.

Het team wegen, signalisatie & bermbeheer zet zich dagelijks in om alle aanvragen voor ondermeer huisaansluitingen, riolering en herstellingswerkzaamheden aan het openbaar domein in orde te brengen. Daarnaast bekommert dit team zich ook om de signalisatie en het bermbeheer. Het team telt 12 medewerkers:

 • werkvoorbereiding (1): De werkvoorbereider biedt ondersteuning aan de teamleider in allerhande zaken, zoals het ter plaatse gaan bij meldingen om het werk in te schatten en het team van het nodige materiaal voorzien.
 • wegen (7): De medewerkers staan onder meer in voor huisaansluitingen, rioleringswerkzaamheden, koud en warm asfalt, beperkte herstellingswerkzaamheden en klinkerwerkzaamheden.
 • signalisatie (7): parkeerverbod plaatsen, herstellingen aan en verplaatsen van verkeersborden, belijning branden, ...
 • bermbeheer (2): grachten ruimen, maaien, nivelleren
   

Het team technieken gebouwen staat in voor het structureel onderhoud aan het patrimonium van de stad. Daarnaast verwerkt het de dagelijkse meldingen door de technische aanspreekpunten binnen het patrimonium. Het team bestaat uit 6 medewerkers (1 loodgieter, 1 schilder, 1 smid, 1 schrijnwerker, 2 elektriciens) en wordt vanaf 2017 uitgebreid met 8 techniekers van het OCMW (in het kader van de samenwerking stadsbestuur-OCMW). De techniekers werken volgens het principe van zelfsturing en hebben de nodige middelen ter beschikking om zelf werken te plannen en uit te voeren.

Als teamleider staat u voor volgende uitdagingen:  naast de opmaak van een korte-termijnplanning moet een aantal zaken structureel op langere termijn ingepland worden. Vanuit de input van de teams werkt de teamleider aan de verhoging van de efficiëntie van de werkvoorbereiding en de optimalisatie van de tijdsbesteding van de werkopdrachten. Hiervoor zijn we op zoek naar een teamleider met bouwkundige achtergrond, die overzicht houdt, de juiste prioriteiten stelt en ondersteuning biedt aan de medewerkers. De teamleider die wij zoeken heeft verder een mensgerichte stijl van leidinggeven, waardoor hij of zij veranderingsprocessen doorvoert door de medewerkers te betrekken. Hij of zij is ook communicatief sterk en zorgt voor een open sfeer van feedback. De teamleider kan voor de administratieve taken rekenen op de ondersteuning van een administratief medewerker.

Aanwervingsvoorwaarden
 • U heeft een diploma dat toegang geeft tot het niveau C (hoger secundair onderwijs).
 • Minstens 3 jaar relevante beroepservaring hebben.
 • U slaagt voor de selectieprocedure. De schriftelijke test heeft plaats op 21 maart 2016, de psychotechnische proeven op 31 maart of 1 april 2016 en het interview op 11 april 2016.
Wij bieden
 • een dynamische werkomgeving met persoonlijke ontwikkelingskansen;
 • maaltijdcheques;
 • hospitalisatieverzekering;
 • mobiliteitsvergoeding (fiets / openbaar vervoer).

Aan de functie van teamleider wegen & technieken gebouwen is de weddeschaal C4-C5 verbonden. De geïndexeerde bruto jaarwedde bedraagt in niveau C4 minimum 29.835,82 en maximum 42.703,02 euro. Als uw beroepservaring in de privésector of als zelfstandige relevant is voor de functie, krijgt u graadanciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit.

Solliciteren

Bezorg uw kandidaatstelling met een uitgebreid en duidelijk cv en een kopie van het gevraagde diploma uiterlijk op 23 februari 2016 aan:
College van burgemeester en schepenen
administratief centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals