Teamleider gelijke kansen en preventie (B4-B5)

niveau B4-B5, contractueel, voltijds, met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar

De dienst gelijke kansen en preventie wil van Herentals een leefbare, veilige en gezonde stad maken waar het aangenaam samenleven is. Omdat we geloven in de kracht van empowerment en participatie om veranderingen op gang te brengen, wil de dienst iedere Herentalsenaar de kans geven om zijn steentje bij te dragen aan de het tot stand komen van een warme stad. Om dit te verwezenlijken, ondersteunt de dienst andere organisaties of diensten die inzetten op de (sociale) activering van mensen. Bovendien tracht de dienst drempels naar participatie te verlagen door groepssessies, vormingen en initiatieven te organiseren.

Wilt u hier samen met een tiental medewerkers van de dienst en samen met het bestuur voor gaan? En de dienst gelijke kansen en preventie in die lijn verder coördineren, aansturen en streven naar de vooropgestelde doelen? Bezorg ons dan snel uw sollicitatie!

U hebt een diploma dat toegang geeft tot het niveau B (bachelor), u kunt minimaal 3 jaar relevante beroepservaring aantonen en u slaagt voor de selectieprocedure.

We bieden

  • Een heel afwisselende job waar u écht het verschil kan maken in een mensgerichte organisatie
  • Een goede werk-privé balans
  • Maaltijdcheques (7,50 euro/dag)
  • Hospitalisatieverzekering
  • Mobiliteitsvergoeding (fiets / openbaar vervoer)
  • Aan de functie van diensthoofd is de weddeschaal B4-B5 verbonden. De geïndexeerde brutojaarwedde in het niveau B4 bedraagt minimum 38.040,85 en maximum 59.194 euro.

Vragen over de inhoud van de job?

Contactpersoon is Bart Van Ballaer, sectormanager burger en samenleving, tel. 014-28 50 64, bart.van.ballaer@herentals.be

Geïnteresseerd?

Bezorg dan uw sollicitatiebrief, cv en kopie van uw diploma uiterlijk op 16 november 2020 op info@herentals.be ter attentie van:

College van burgemeester en schepenen
administratief centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals

U wordt spoedig uitgenodigd voor een schriftelijke test en desgevallend psycho-technische testen bij onze externe selectiepartner.