Vacature voor een sectormanager stadsontwikkeling

niveau A4a-A4b, contractueel, voltijds, met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar, knelpuntberoep

Herentals is voor heel wat talent een thuishaven en een kruispunt voor wie vooruit wil. Onze inwoners bieden we alle faciliteiten en dienstverlening van een centrumstad. Voor uw ambitie het centrum van waaruit u verder komt als sectormanager stadsontwikkeling (m/v).

Functiebeschrijving

Als lid van het managementteam geeft u mee vorm aan de hele stadsorganisatie. U bent een cruciale schakel tussen bestuur en de diensten in uw sector. U bent de stuwende kracht die de technische dienst, de diensten omgeving en patrimonium en de stedelijke werkplaats tot één goed samenwerkend geheel kneedt. U wil meewerken aan de stad van de toekomst, haar ruimtelijke planning en haar grote infrastructurele werven. U weet om te gaan met het spanningsveld om uitdagingen te realiseren op korte termijn en de langetermijnvisie van het stadsbestuur.

U tekent samen met de medewerkers en leidinggevenden in de sector een toekomstgericht performant en klantgericht dienstverleningsmodel uit. U hebt oog voor procesoptimalisatie en staat garant voor een goed samenwerkingsmodel tussen teams en diensten onderling. U ondersteunt en coacht de leidinggevenden en u bent de eindverantwoordelijke voor de financiële en personeelsmatige planning in uw sector. U ondersteunt geïntegreerde projectteams om te komen tot een performant resultaat. U werkt strategische en operationele beleidsdoelstellingen uit, in nauwe samenwerking met de diensthoofden en betreffende experten.

Bekijk zeker ook de gedetailleerde functiebeschrijving hieronder.

Aanwervingsvoorwaarden
 • U heeft een diploma dat toegang geeft tot het niveau A;

 • u kunt minstens 4 jaar ervaring aantonen in een leidinggevende functie binnen de sector stadsontwikkeling;

 • en u slaagt voor de selectieprocedure:

  • een schriftelijke test begin september 2019;

  • psychotechnische proeven in week 39 (voor de drie best gerangschikte kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke test);

  • een interview in oktober 2019.

Wij bieden
 • een dynamische werkomgeving met persoonlijke ontwikkelingskansen;
 • maaltijdcheques;
 • hospitalisatieverzekering;
 • mobiliteitsvergoeding (fiets / openbaar vervoer).

Aan de functie van sectormanager is de weddeschaal A4a-A4b verbonden. De geïndexeerde bruto jaarwedde in niveau A4a bedraagt minimum 44.891,47 en maximum 65.630,305 euro.

Als uw beroepservaring in de privésector of als zelfstandige relevant is voor de functie krijgt u graadanciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit.

Solliciteren

Bezorg uw kandidaatstelling met een uitgebreid en duidelijk cv en een kopie van het gevraagde diploma uiterlijk op 1 september 2019 aan:
College van burgemeester en schepenen
administratief centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals