Vacature voor een sectormanager burger & samenleving

niveau A, voltijds, contractueel, wervingsreserve van twee jaar

Herentals is voor heel wat talent een thuishaven en een kruispunt voor wie vooruit wil. Onze inwoners bieden we alle faciliteiten en dienstverlening van een centrumstad. Voor uw ambitie, het centrum van waaruit u verder komt als sectormanager burger & samenleving.

functiebeschrijving
 • U organiseert de sector burger & samenleving. U stuurt de diensthoofden aan van de diensten communicatie & dienstverlening, participatie & preventie, Intergemeentelijke Samenwerking OCMW’s Middenkempen (ISOM), kinderopvang en de sociale dienst OCMW. U bent lid van het managementteam en eindverantwoordelijke voor de financiële en personeelsmatige planning in uw sector. U bent verantwoordelijk voor de toekomstvisie van de sector en voor de implementatie en evaluatie ervan. U zet de krachtlijnen van een globale visie uit op korte en op lange termijn waarbinnen de diensthoofden aan de slag kunnen gaan (visie over klantgerichte dienstverlening, geïntegreerd breed onthaal, citymarketing, burgerparticipatie, sociale dienstverlening, intergemeentelijke en regionale samenwerking, lokaal sociaal beleidsplan, uitbouw sociaal huis, …). 
aanwervingsvoorwaarden
 • U heeft een diploma dat toegang geeft tot het niveau A (master).

 • U kunt minstens vier jaar ervaring aantonen in een leidinggevende functie binnen de sector burger & samenleving (onder andere sociale dienstverlening, communicatie, burgerzaken, …).

 • U slaagt voor de selectieprocedure:

  • een schriftelijke test op 1 april 2019 (18 uur)

  • psychotechnische proeven tussen 22 en 26 april 2019 (voor de drie hoogste gerangschikte kandidaten na de schriftelijke proef)

  • een interview op 7 mei 2019 (voor de drie hoogste gerangschikte kandidaten na de schriftelijke proef).

wij bieden
 • een dynamische werkomgeving met persoonlijke ontwikkelingskansen,
 • maaltijdcheques,
 • mobiliteitsvergoeding (fiets / openbaar vervoer),
 • Aan de functie van sectormanager is de weddeschaal A4a verbonden. De geïndexeerde brutojaarwedde bedraagt minimum 44.891,47 en maximum 65.630,305 euro.
solliciteren

Bezorg uw kandidaatstelling met een uitgebreid en duidelijk cv en een kopie van het gevraagde diploma uiterlijk op 8 maart 2019 aan:
College van burgemeester en schepenen
administratief centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals

of info@herentals.be