Vacature voor een schrijnwerker

niveau D, contractueel, voltijds, wervingsreserve van twee jaar, knelpuntberoep

Herentals is voor heel wat talent een thuishaven en een kruispunt voor wie vooruit wil. Onze inwoners bieden we alle faciliteiten en dienstverlening van een centrumstad. Voor uw ambitie het centrum van waaruit u verder komt als arbeider technieken gebouwen - schrijnwerker.

Functiebeschrijving

Als schrijnwerker bij stadsbestuur Herentals maakt u onder meer nieuw binnen- en buitenschrijnwerk en meubilair. U staat ook in voor de controle en het onderhoud van brandwerende deuren. Wanneer de dienst dat vereist, voert u ook taken uit buiten uw specialisatie.

Aanwervingsvoorwaarden
  • U slaagt voor de selectieprocedure. De praktische test heeft plaats op 24 augustus 2020 en het interview op 24 september 2020.

Wij bieden
  • een dynamische werkomgeving met persoonlijke ontwikkelingskansen;
  • maaltijdcheques;
  • hospitalisatieverzekering;
  • mobiliteitsvergoeding (fiets / openbaar vervoer).

Aan de functie van arbeider is de weddeschaal D1-D3 verbonden. De geïndexeerde bruto jaarwedde in niveau D1 bedraagt minimum 22.701,77 en maximum 31.236,27 euro.

Als uw beroepservaring in de privésector of als zelfstandige relevant is voor deze functie, dan krijgt u graadanciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit.

Solliciteren

Bezorg uw kandidaatstelling met een uitgebreid en duidelijk cv uiterlijk op 4 juli 2020 aan:
College van burgemeester en schepenen
administratief centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals

of: info@herentals.be