Vacature voor schoonmakers

niveau D, deeltijds, contractueel, wervingsreserve van twee jaar, knelpuntberoep

Herentals is voor heel wat talent een thuishaven en een kruispunt voor wie vooruit wil. Onze inwoners bieden we alle faciliteiten en dienstverlening van een centrumstad. Voor uw ambitie, het centrum van waaruit u verder komt als schoonmaker (m/v).

functiebeschrijving
  • U maakt burelen, lokalen, gangen, trappen, meubilair en sanitair schoon, zowel van kantoren en scholen, als van sporthallen en zwembaden. 

aanwervingsvoorwaarden
  • U slaagt voor de selectieprocedure: een praktische test en een interview op 3 of 4 april 2019.

wij bieden
  • een dynamische werkomgeving met persoonlijke ontwikkelingskansen,
  • maaltijdcheques,
  • mobiliteitsvergoeding (fiets / openbaar vervoer),
  • Aan de functie van schoonmaker is de weddeschaal D1-D3 verbonden. De geïndexeerde brutojaarwedde in het niveau D1 bedraagt minimum 22.701,77 euro en maximum 31.236,27 euro. Als uw beroepservaring in de privésector of als zelfstandige relevant is voor de functie van schoonmaker krijgt u graadanciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit.
solliciteren

Bezorg uw kandidaatstelling met cv uiterlijk op 8 maart 2019 aan:
College van burgemeester en schepenen
administratief centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals

of info@herentals.be