Vacature voor redders

niveau D, deeltijds / voltijds, contractueel, wervingsreserve van twee jaar, knelpuntberoep

Herentals is voor heel wat talent een thuishaven en een kruispunt voor wie vooruit wil. Onze inwoners bieden we alle faciliteiten en dienstverlening van een centrumstad. Voor uw ambitie, het centrum van waaruit u verder komt als redder (m/v).

functiebeschrijving
  • De redder staat in voor het toezicht op het zwembadgebruik van Zwembaden & Recreatiedomein Netepark. Hij/zij staat ook in voor begeleidingsopdrachten en schoonmaak en onderhoud van de zwembaden. De redder werkt met wisselende uurroosters en werkt ook 's avonds en in het weekend. 

aanwervingsvoorwaarden
  • U heeft een diploma van Hoger Redder;

  • U slaagt voor de selectieprocedure: een praktische test en een interview op 5 april 2019.

wij bieden
  • een dynamische werkomgeving met persoonlijke ontwikkelingskansen,
  • maaltijdcheques,
  • mobiliteitsvergoeding (fiets / openbaar vervoer),
  • Aan de functie van redder is de weddeschaal D1-D3 verbonden. De geïndexeerde brutojaarwedde in het niveau D1 bedraagt minimum 22.701,77 euro en maximum 31.236,27 euro. Als uw beroepservaring in de privésector of als zelfstandige relevant is voor de functie van redder krijgt u graadanciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit.
solliciteren

Bezorg uw kandidaatstelling met cv en een kopie van het diploma Hoger Redder uiterlijk op 8 maart 2019 aan:
College van burgemeester en schepenen
administratief centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals

of info@herentals.be