Vacature voor een projectleider informatiebeheer

niveau A1a-A3a, contractueel, voltijds, met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar, knelpuntberoep

Herentals is voor heel wat talent een thuishaven en een kruispunt voor wie vooruit wil. Onze inwoners bieden we alle faciliteiten en dienstverlening van een centrumstad. Voor uw ambitie het centrum van waaruit u verder komt als projectleider informatiebeheer (m/v).

Functiebeschrijving

Als projectleider informatiebeheer bent u het aanspreekpunt in de organisatie voor wat het informatiebeheer betreft. U ziet toe op de kwaliteit van de digitale informatie en werkt procedures en richtlijnen uit om deze te verbeteren. Samen met de dienst ICT werkt u een digitale archiefinfrastructuur en een digitaal archiveringsmodel uit en u organiseert de ontsluiting van de digitale informatie.

U bouwt de brug met de diensten en adviseert en ondersteunt bij de dossiervorming, de documentzorg en de klassementen. U organiseert vormingen op maat van de archiefvormers en de archiefgebruikers.

Hiervoor beschikt u over een grondige kennis van het hedendaagse documentbeheer en van de technologieën die verband houden met digitaal documentbeheer en digitale archivering.

Bekijk zeker ook de gedetailleerde functiebeschrijving hieronder.

Aanwervingsvoorwaarden
  • U heeft een diploma dat toegang geeft tot het niveau A;

  • en u slaagt voor de selectieprocedure:

    • een schriftelijke test op 10 september 2019;

    • een interview op 27 september 2019.

Wij bieden
  • een dynamische werkomgeving met persoonlijke ontwikkelingskansen;
  • maaltijdcheques;
  • hospitalisatieverzekering;
  • mobiliteitsvergoeding (fiets / openbaar vervoer).

Aan de functie van projectleider is de weddeschaal A1a-A3a verbonden. De geïndexeerde bruto jaarwedde in niveau A1a bedraagt minimum 37.295,765 en maximum 58.034,6 euro.

Als uw beroepservaring in de privésector of als zelfstandige relevant is voor de functie krijgt u graadanciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit.

Solliciteren

Bezorg uw kandidaatstelling met een uitgebreid en duidelijk cv en een kopie van het gevraagde diploma uiterlijk op 16 augustus 2019 aan:
College van burgemeester en schepenen
administratief centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals