Vacature voor een pedicure bij wzc Sint-Anna

op zelfstandige basis

 
FUNCTIEBESCHRIJVING
 • Voetverzorging voor bewoners in kortverblijf en externen (bewoners assistentiewoningen, bejaardenwoningen, …).
  Handverzorging en gelaatsverzorging bewoners woonzorgcentrum, bewoners in kortverblijf en externen (bewoners assistentiewoningen, bejaardenwoningen, …).
  Voor alle prestaties zijn vaste prijzen afgesproken.

 • De voetverzorging of andere prestaties gebeuren op afspraak in het WZC Sint-Anna in Herentals.

 • Curatieve voetverzorging: nagelverzorging, verzorgen van kloven, eelt en eeltpitten en schimmelinfecties, rekening houdend met de medische voorgeschiedenis van de gebruiker.

 • Preventieve voetverzorging door het informeren van gebruikers over gezonde voethygiëne en zo nodig door te verwijzen naar arts of podoloog of andere.

 • Veiligheids- en hygiënevoorschriften toepassen volgens de respectievelijke richtlijnen.

 • Communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen: de pedicure draagt ouderen een warm hart toe en toont een respectvolle en professionele betrokkenheid bij deze doelgroep.

 • Integer omgaan met vertrouwelijke of delicate informatie, respecteren van het beroepsgeheim.

 • Loyale samenwerking met de directie en het personeel van het woonzorgcentrum.

 • Planning van de afspraken opmaken op werkdagen in de namiddag, in samenspraak met directie van het woonzorgcentrum.

 • Maandelijks facturatie op te maken en over te maken voor alle bewoners van het woonzorgcentrum, maandelijks overzicht te maken van prestaties aan externen.

 • Er wordt een gebruiksvergoeding maandelijks afgerekend van 15 % op alle prestaties voor gebruik van de accommodatie in het woonzorgcentrum.

 • Administratie in orde brengen in het kader van de tussenkomst van de mutualiteit en andere.

 
AANWERVINGSVOORWAARDEN
 • U heeft een diploma of getuigschrift van een beroepsopleiding pedicure of schoonheidsspecialiste.

 • U bent onderworpen aan het sociaal statuut voor zelfstandigen.

 • U bent verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en beroepsrisico’s.

 • U heeft basiskennis ICT.

 • Ervaring met ouderen is een pluspunt.

 
 
WIJ BIEDEN
 • een uitgebreid bestaand cliënteel;

 • een ingericht lokaal voor voetverzorging in het woonzorgcentrum, een freestoestel, en een elektrische hoog-laag pedicurestoel.
  Voor het gebruik en onderhoud van het lokaal en toestellen, voor gas, elektriciteit en water wordt 15 % op de prestaties als vergoeding betaald aan het woonzorgcentrum. De pedicure staat zelf in voor de aankoop van ander materiaal en producten.

 
SOLLICITEREN

Bezorg uw kandidaatstelling met motivatiebrief en cv en een kopie van het gevraagde diploma uiterlijk op 10 juli 2020  aan personeelsdienst@ocmwherentals.be.

Voor meer inlichtingen over deze functie kan u terecht bij Cathy Cavazzon, directie woonzorgcentrum, tel. 014-24 89 01.

De kandidaten die voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden worden uitgenodigd voor een gesprek op maandag 10 augustus 2020.