Vacature voor een pedicure

op zelfstandige basis, halftijds

 
FUNCTIEBESCHRIJVING
 • basisvoetverzorging voor 60-plussers die woonachtig zijn in Herentals;
 • de voetverzorging gaat door op afspraak in  het lokaal dienstencentrum Convent2;
 • indien nodig gaat de pedicure met eigen wagen op huisbezoek bij de gebruiker thuis op afspraak;
 • curatieve voetverzorging: nagelverzorging, verzorgen van kloven, eelt en eeltpitten en schimmelinfecties, rekening houdend met de medische voorgeschiedenis van de gebruiker;
 • preventieve voetverzorging door het informeren van gebruikers over gezonde voethygiëne en zo nodig door door te verwijzen naar arts of podoloog of andere;
 • veiligheids- en hygiënevoorschriften toepassen volgens de respectievelijke richtlijnen;
 • communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen: de pedicure draagt ouderen een warm hart toe en toont een respectvolle en professionele betrokkenheid bij deze doelgroep;
 • integer omgaan met vertrouwelijke of delicate informatie;
 • Loyale samenwerking met de centrumleider en het personeel van lokaal dienstencentrum 2;
 • planning van de afspraken opmaken op werkdagen tussen 9u en 17 u in samenspraak met de centrumleider van lokaal dienstencentrum Convent2;
 • prestaties rechtstreeks ontvangen van de gebruikers volgens de prijsafspraken van de voetverzorging van lokaal dienstencentrum Convent2;
 • administratie in orde brengen in ’t kader van de tussenkomst van de mutualiteit en andere.
 
AANWERVINGSVOORWAARDEN
 • U heeft een diploma of getuigschrift van een beroepsopleiding medisch pedicure;

 • U bent onderworpen aan het sociaal statuut voor zelfstandigen;

 • U bent verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en beroepsrisico’s;

 • U heeft basiskennis ICT;

 • U heeft een rijbewijs B en beschikt over een eigen wagen;

 • Ervaring met ouderen en huisbezoeken is een pluspunt.

 
 
WIJ BIEDEN
 • een samenwerkingsovereenkomst op halftijdse basis (19 uren) voor onbepaalde duur;

 • een uitgebreid bestaand cliënteel;

 • een ingericht lokaal voor voetverzorging in lokaal dienstencentrum Convent2, een freestoestel, een steriliseertoestel en een ultrasoon cleaner;

 • voor het gebruik en onderhoud van het lokaal en toestellen, voor gas, elektriciteit en water worden geen kosten aangerekend. Bij onherstelbaar defect aan de toestellen staat de pedicure zelf in voor de aankoop van nieuwe toestellen. De pedicure staat zelf in voor de aankoop van materiaal en producten.

 • administratieve ondersteuning bij de intake en prijsbepaling.

 
SOLLICITEREN

Bezorg uw kandidaatstelling met motivatiebrief en cv en een kopie van het gevraagde diploma uiterlijk op 30 juni 2020  aan min.haemhouts@herentals.be.

Voor meer inlichtingen over deze functie kan u terecht bij Min Haemhouts, maatschappelijk werker van het lokaal dienstencentrum Convent2, tel. 014-28 20 00.

De kandidaten die voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden worden uitgenodigd voor een gesprek op maandag 6 juli 2020.