Vacature voor maatschappelijk werkers

niveau B, voltijds en deeltijds, contract van onbepaalde duur

Herentals is voor heel wat talent een thuishaven en een kruispunt voor wie vooruit wil. Onze inwoners bieden we alle faciliteiten en dienstverlening van een centrumstad. Voor uw ambitie, het centrum van waaruit u verder komt als maatschappelijk werker voor woonzorgcentrum Sint-Anna.

Doel van de functie
 • Bewoners van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen begeleiden van opname tot het einde van hun verblijf met psychosociale en administratieve ondersteuning.

 • Een aangename en comfortabele woon- en leefsituatie uitbouwen voor de bewoners

Functiebeschrijving
 • U bereidt het opnamebeleid voor en voert het uit.

 • U maakt kennis met kandidaat-bewoners en hun familie in het woonzorgcentrum of in de thuissituatie en verzorgt de intake i.s.m. de hoofdverpleegkundige.

 • U begeleidt en ondersteunt de mantelzorgdragers.

 • U verzorgt een nauwkeurige en stipte afhandeling van de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn
  stelt aanvragen op voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

 • U vangt problemen op tijdens het verblijf in het woonzorgcentrum.

 • U coördineert samenwerkingsvormen met familieleden (familieraad, gebruikersraad, evaluatiegesprekken, …).

 • U regelt – bij overlijden van een bewoner – de begrafenis ofwel samen met familieleden of zelf en sluit het dossier af.

 • U stimuleert mee vrijwilligerswerk.

 • U begeleidt studenten van sociale scholen en opleidingen sociaal verpleegkundigen.

 • Uitvoerend, algemeen maatschappelijk werk i.s.m. de woonassistent GAW.

 • U onderhoudt contacten met verschillende externe instanties.

 • U volgt de wachtlijst op.

 
aanwervingsvoorwaarden
 • U heeft een bachelordiploma in de sociale gezondheidszorg of een diploma gegradueerd sociaal verpleegkundige of gelijkwaardig.

 • U heeft een rijbewijs B.

 

wij bieden
 • een contract van onbepaalde duur, vanaf 1 november 2019;
 • een concurrentiële wedde: aan de functie van maatschappelijk werker is de weddeschaal B1-B3 verbonden. De geïndexeerde brutojaarwedde bedraagt voor een voltijdse functie minimum 29.529,38 en maximum 39.856,12 euro;
 • maaltijdcheques (6,75 euro);

 • een fietsvergoeding of de volledige terugbetaling abonnement openbaar vervoer.

 
solliciteren

Bezorg uw kandidaatstelling met motivatiebrief en een uitgebreid en duidelijk cv en een kopie van het gevraagde diploma uiterlijk op 1 oktober 2019 aan kathleenjacobs@ocmwherentals.be.

De kandidaten die voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef op vrijdagvoormiddag 11 oktober 2019. Wie slaagt voor de schriftelijke proef wordt in de namiddag verwacht voor de mondelinge proef (interview).