Vacature voor een maatschappelijk werker

niveau B, voltijds, vervangingscontract

Herentals is voor heel wat talent een thuishaven en een kruispunt voor wie vooruit wil. Onze inwoners bieden we alle faciliteiten en dienstverlening van een centrumstad. Voor uw ambitie, het centrum van waaruit u verder komt als maatschappelijk werker voor de dienst vreemdelingen van de sociale dienst.

TAKENPAKKET
 • algemeen maatschappelijk werk;

 • verzorgen van intake;

 • stellen van de diagnose;

 • opstellen van een hulpverleningsplanpsychosociale begeleiding: ondersteuning van de cliënt, cliënten helpen duiden van hun problemen, stimuleren van de zelfredzaamheid, verzamelen en verstrekken van informatie over de hulpvraag;

 • opzetten van communicatiestructuren en samenwerkingsverbanden met andere hulpverleners of dienstverlenende organisaties (schakelfunctie);

 • contacten leggen met andere hulpverleningsinstanties;

 • uitbouwen van netwerken en samenwerkingsverbanden;

 • meewerken aan de vlotte werking van het team waartoe u behoort (dienst vreemdelingen);

 • aan de cliënt de beslissingen die genomen zijn door de raad voor maatschappelijk welzijn of het bijzonder comité sociale dienst rapporteren;

 • bemiddelen tussen cliënt en de raad voor maatschappelijk welzijn of het bijzonder comité sociale dienst, ...

 
DIPLOMAVOORWAARDEN
 • Houder zijn van een bachelor diploma maatschappelijk assistent of sociale gezondheidszorg.
 
ANDERE
 • In bezit zijn van rijbewijs B.
 
wij bieden
 • een voltijds vervangingscontract vanaf 18 november tegenover een zwangerschapsverlof;

 • een concurrentiële wedde (weddeniveau B): aan de functie van maatschappelijk werker is de weddeschaal B1-B3 verbonden. De geïndexeerde brutojaarwedde bedraagt voor een voltijdse functie minimum 29.529,38 en maximum 39.856,12 euro;

 • maaltijdcheques van 6,75 euro;

 • fietsvergoeding of volledige terugbetaling abonnement openbaar vervoer.

 
solliciteren

Bezorg uw sollicitatiebrief, cv en een kopie van uw diploma uiterlijk op zondag 3 november 2019 via mail aan bartvanballaer@ocmwherentals.be.

Voor meer informatie over de functie kan u contact opnemen met Bart Van Ballaer, hoofd sociale dienst op het nummer 014-24 66 20.

De kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek dat zal plaatsvinden op woensdag 6 november 2019 in de voormiddag.