Vacature voor maatschappelijk werker

niveau B, voltijds, contract van bepaalde duur

Herentals is voor heel wat talent een thuishaven en een kruispunt voor wie vooruit wil. Onze inwoners bieden we alle faciliteiten en dienstverlening van een centrumstad. Voor uw ambitie, het centrum van waaruit u verder komt als maatschappelijk werker.

functiebeschrijving
 • verzorgen van intake;

 • stellen van de diagnose;

 • opstellen van een hulpverleningsplan;

 • psychosociale begeleiding: ondersteuning van de cliënt, cliënten helpen duiden van zijn problemen, stimuleren van de zelfredzaamheid, verzamelen en verstrekken van informatie over de hulpvraag;

 • opzetten van communicatiestructuren en samenwerkingsverbanden met andere hulpverleners  of dienstverlenende organisaties (schakelfunctie);

 • contacten leggen met andere hulpverleningsinstanties;

 • uitbouwen van netwerken en samenwerkingsverbanden;

 • meewerken aan de vlotte werking van het team waartoe u behoort;

 • aan de cliënt de beslissingen rapporteren die genomen zijn door de raad voor maatschappelijk welzijn of het bijzonder comité sociale dienst;

 • bemiddelen tussen cliënt en de raad voor maatschappelijk welzijn of het bijzonder comité sociale dienst;

 • ...

 
aanwervingsvoorwaarden
 • U heeft een bachelordiploma maatschappelijk assistent of sociale gezondheidszorg;

 • U heeft een rijbewijs B

 

wij bieden
 • een contract van bepaalde duur, van 1 oktober 2019 tot en met 8 november 2019, mogelijk verlengbaar omwille van zwangerschapsverlof titularis;
 • een concurrentiële wedde: aan de functie van maatschappelijk werker is de weddeschaal B1-B3 verbonden. De geïndexeerde brutojaarwedde bedraagt voor een voltijdse functie minimum 29.529,38 en maximum 39.856,12 euro;
 • maaltijdcheques (6,75 euro),

 • een fietsvergoeding of volledige terugbetaling openbaar vervoer.

 
solliciteren

Bezorg uw kandidaatstelling met motivatiebrief en een uitgebreid en duidelijk cv en een kopie van het gevraagde diploma uiterlijk op 22 september 2019 aan bartvanballaer@ocmwherentals.be.

De kandidaten die voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op donderdagvoormiddag 26 september 2019.